Terug

AFM beboet SNS Bank N.V. in 2011 voor fouten bij professionele beleggingen van bepaalde particuliere klanten

Maatregel

De boete/lod is onherroepelijk

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 20 januari 2011 een bestuurlijke boete van €5.000 opgelegd aan SNS Bank N.V. (SNS). De boete is op 17 juli 2014 onherroepelijk geworden.

 
Stand van zaken juridische procedure
Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
20 januari 2011 28 februari 2011 1 september 2011 (1) 14 oktober 2011 3 januari 2013 (2) 15 februari 2013 (SNS)
18 februari 2013 (AFM)
17 juli 2014 (3)

(1)        De AFM heeft het bezwaar ongegrond verklaard, met aanvulling van de motivering.
(2)        De Rechtbank Rotterdam heeft de boete met 10% verlaagd wegens overschrijding van de redelijke termijn tussen het moment van toezending van het voornemen tot boeteoplegging en de uitspraak van de rechtbank. De rechtbank heeft het beroep voor het overige ongegrond verklaard.
(3)        Het CBb heeft het hoger beroep ongegrond verklaard.

 

De boete is opgelegd gezien de wijze waarop SNS in de periode van 21 januari 2008 tot en met 31 mei 2009 aan bepaalde klanten de mogelijkheid heeft geboden om te beleggen in niet onder (adequaat) toezicht staande buitenlandse beleggingsfondsen. Het gaat hierbij onder meer om fondsen die belegden in de beleggingsfondsen van Bernard Madoff.

Gezien de aard en de risico's van deze fondsen is deze dienstverlening niet standaard aan alle klanten van SNS aangeboden. Om te kunnen beleggen in deze fondsen dienden de klanten een opdracht door te geven aan een apart ingerichte desk. Alleen bepaalde klanten hadden toegang tot deze desk, die inmiddels is opgeheven.

Om haar klanten te kunnen laten beleggen in de fondsen, heeft SNS op inschrijfformulieren van de fondsen verklaard dat de klanten vermogend zijn, zonder dit daadwerkelijk te hebben vastgesteld. Tevens heeft SNS orders van beleggers onder €50.000 gebundeld zodat het minimum inlegbedrag werd gehaald en deze vervolgens als één order doorgegeven aan fondsen die niet onder (adequaat) toezicht stonden en eigenlijk alleen openstonden voor professionals. Door het op die manier accepteren van orders onder €50.000 heeft SNS bij haar klanten het vertrouwen gewekt dat de fondsen wel onder toezicht stonden.

Dit verschil is belangrijk, omdat de belegger meer wordt beschermd wanneer fondsen onder toezicht staan. SNS heeft hiermee gehandeld op een wijze die afbreuk doet aan haar verplichting om zich op 'eerlijke, billijke en professionele wijze' in te zetten voor de belangen van haar cliënten en zich te onthouden van gedragingen die schadelijk zijn voor de integriteit van de markt. Dit levert een overtreding op van artikel 4:90, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800- 5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel