Terug

AFM buigt zich over ontvlechting aanbieders en adviseurs

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Het provisieverbod voor adviseurs, bemiddelaars en aanbieders is sinds 1 januari 2013 van kracht. Een van de doelen van het provisieverbod is dat de zelfstandige adviseur los komt te staan van de aanbieder. Dankzij deze ontvlechting is hij vrij om zich volledig op het belang van de klant te richten. De AFM is dit jaar een onderzoek gestart om een beter beeld te krijgen van in hoeverre aanbieders en zelfstandige adviseurs daadwerkelijk los van elkaar zijn komen te staan.

Het onderzoek past binnen de bredere aandacht van de AFM voor de invoering van het provisieverbod. De AFM heeft onder meer gekeken naar de toepassing van het kostprijsmodel door banken en verzekeraars, naar serviceabonnementen en naar constructies die tegen het provisieverbod indruisen. Ook is het dienstverleningsdocument ontwikkeld.

Deze stelselwijziging vraagt om nieuwe bedieningsconcepten en verdienmodellen. Hierbij moet de toegevoegde waarde van de dienstverlening voor de consument buiten kijf staan. Zelfstandige adviseurs en directe aanbieders hebben een grote inspanning geleverd om hun bedrijfsvoering aan te passen en om de veranderende relatie met de klant vorm te geven.

In dit onderzoek naar de ontvlechting kijkt de AFM naar de relatie tussen aanbieders en zelfstandige adviseurs op het gebied van:

  • Afspraken en gemeenschappelijke activiteiten;
  • Betalingen en geldstromen;
  • Productieverdeling en 
  • (Interne) borging dat activiteiten en afspraken passen binnen het provisieverbod.

De AFM heeft recentelijk een informatieverzoek verzonden naar ruim zestig aselect gekozen (middel-) grote adviseurs. Daarnaast is het verzoek verstuurd naar enkele serviceproviders, uitvaartverzekeraars en grote aanbieders. Het verzoek richt zich op hypotheken, overlijdensrisicoverzekeringen, woonlastenverzekeringen, tweedepijlerpensioenproducten en uitvaartverzekeringen.

Wanneer de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn, zullen die met de markt worden gedeeld.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel