Terug

Reactie AFM op benoeming directeur VEB

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De VEB heeft in de persoon van Jan Maarten Slagter een belangrijke rol gespeeld als spreekbuis van de particuliere belegger, ook binnen de AFM als lid van zowel het adviserend panel als de commissie Kapitaalmarkten. Ook zijn werk bij de Europese ESMA-Stakeholder Group en de Monitoring Commissie Corporate Governance zijn gewaardeerd. Hij stond altijd open om klip en klaar positie in te nemen en goed onderbouwd eerlijk te duiden waar meer regels en toezicht nodig zijn, waar het goed functioneert en waar het ook wel wat minder zou mogen.

De VEB heeft onder zijn leiding een positieve en constructieve bijdrage geleverd aan het functioneren van de Nederlandse kapitaalmarkt, bij de strijd om passende rechten voor aandeelhouders en in de discussie over de noodzaak van kwaliteitsverbetering van accountantscontroles. Ook maakte de organisatie zich sterk voor betere beleggingsproducten en -advisering voor consumenten.

De AFM kent voormalig AFM-bestuurslid Paul Koster als een scherpe denker met een zeer grondige kennis van de financiële markten, een groot rechtvaardigheidsgevoel en als iemand die niet schroomt om te zeggen waar het op staat. We feliciteren hem van harte met zijn benoeming tot voorman van de vereniging die de belangen behartigt van een van de belangrijkste doelgroepen van ons toezicht. We zien uit naar het continueren van de positieve samenwerking tussen AFM en VEB.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel