Terug

AFM legt boete op aan Wijnkamp Vastgoed voor hypotheekbemiddeling zonder vergunning

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 12 juni 2014: Het besluit van de AFM is inmiddels definitief geworden en kan door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 7 april 2014 een bestuurlijke boete van €2.100,- opgelegd aan Wijnkamp Vastgoed B.V. Deze onderneming heeft in 2010 en 2011 zonder de wettelijk verplichte vergunning bemiddeld in hypothecaire leningen. Dat is een overtreding van de Wet op het financieel toezicht (artikel 2:80, eerste lid, Wft).

Wijnkamp Vastgoed heeft een financiële dienstverlener geassisteerd bij de aanvraag van hypothecaire leningen door consumenten. Het bedrijf trad op als onderbemiddelaar tussen de consument en de financiële dienstverlener. Met haar werkzaamheden had Wijnkamp Vastgoed een ‘inhoudelijke betrokkenheid’ bij het tot stand komen van overeenkomsten tussen de consument en de hypotheekaanbieder. Daarmee vallen de activiteiten onder het wettelijke begrip bemiddelen, waarvoor een vergunning verplicht is.

Vergunning

Het is belangrijk dat financieel dienstverleners beschikken over een vergunning van de AFM. Een vergunning biedt extra bescherming aan consumenten. Voordat de AFM een vergunning verleent, toetst zij onder meer of een financieel dienstverlener voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid, geschiktheid en integriteit. Bovendien moet een financieel dienstverlener met een vergunning zich houden aan de zogenoemde doorlopende gedragsregels. Deze gaan onder meer over een zorgvuldige dienstverlening aan consumenten.

Hoogte van de boete

Voor deze overtreding geldt een basisbedrag van €2 miljoen. De AFM heeft dit bedrag verlaagd met 25 procent op grond van mindere ernst van de overtreding en verhoogd met 25 procent op gronden van verwijtbaarheid.

Bij het vaststellen van de hoogte van de boete houdt de AFM ook rekening met de draagkracht van de overtreder. De zeer geringe draagkracht van Wijnkamp Vastgoed was reden om de boete te verlagen tot €3.000,-.

Op dit bedrag is tot slot een korting toegepast van 30 procent, omdat Wijnkamp Vastgoed deelneemt aan de pilot van de versnelde boeteprocedure. Wijnkamp Vastgoed kwam in aanmerking voor deelname, onder meer omdat zij volledig heeft meegewerkt aan het onderzoek van de AFM.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800 - 5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel