Terug

Informatie over beschikbare premieregelingen kan beter

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De informatie die pensioenuitvoerders geven over beschikbare premieregelingen kan beter. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar beschikbare premieregelingen van verzekeraars. Samen met het Verbond van Verzekeraars heeft de AFM daarom een aantal aanbevelingen opgesteld.

De AFM vindt dat een pensioenproduct pas nuttig is als het kostenefficiënt, veilig en begrijpelijk is voor zowel werkgevers als werknemers.

Werknemers moeten met informatie van pensioenuitvoerders en werkgevers voldoende overzicht kunnen creëren, inzicht kunnen krijgen en zo nodig actie kunnen ondernemen voor een passend pensioen.

De AFM en het Verbond komen daarom tot de volgende aanbevelingen.

  • Werkgevers (en adviseurs) en verzekeraars moeten werknemers goed informeren over de hoogte van de investering in de pensioenopbouw van medewerkers.
  • Verzekeraars moeten werkgevers goed informeren over de totale kosten van de regeling in verschillende scenario’s. Zij kunnen dit eventueel samen met adviseurs doen.
  • Verzekeraars moeten, eventueel samen met werkgevers, werknemers goed informeren over de risico’s die voor hen wel en niet verzekerd zijn, zoals nabestaandenpensioen en verschillende typen arbeidsongeschiktheidsdekking.
  • Verzekeraars moeten, eveneens eventueel samen met werkgevers, werknemers goed informeren over de beleggingsrisico’s en de waarde en kosten van mogelijke garanties.
  • Een basispensioenproduct moet een zo compleet mogelijke dekking geven, dus inclusief partnerpensioen en een arbeidsongeschiktheidsdekking.

Uit het onderzoek van de AFM komen de volgende bevindingen naar voren:

  • een verlaagde of vlakke premiestaffel leidt ertoe dat het pensioen op de pensioendatum minder dan 70% van het gemiddelde inkomen bedraagt
  • sommige pensioenproducten kennen beperkingen in de dekking gedurende een bepaalde periode direct na aanvang van de deelneming
  • garantieproducten zijn vaak moeilijk te begrijpen en de kostprijs van de garantie is vaak niet duidelijk
  • de verstekte informatie over een pensioenproduct is niet altijd compleet en niet altijd consistent

Lees voor meer informatie:

De AFM voert dit najaar gesprekken met de betrokken verzekeraars om te bespreken wat zij doen met de aanbevelingen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel