Terug

Wereldwijde afspraken over het uitwisselen van onderpand OTC-derivaten

Internationaal Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De internationale toezichthouders IOSCO en BCBS (Basel Committee on Banking Supervision) hebben standaarden geschreven over het uitwisselen van onderpand als twee partijen rechtstreeks, dus de buiten de beurs om, een derivatencontract (OTC) met elkaar aangaan.

Deze standaarden vormen de basis voor Europese regelgeving op dit gebied, vastgelegd in de Europese verordening inzake OTC-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters, EMIR. De afspraken komen voort uit de wens van de G20 om wereldwijde standaarden te ontwikkelen om systeemrisico in bilaterale OTC-derivatencontracten te verminderen en centrale afwikkeling te bevorderen.

Voor alle OTC-derivaten moet onderpand uitgewisseld worden. Voor het gros van de OTC-derivaten die niet centraal afgewikkeld worden moet zowel variabel als initial margin worden uitgewisseld. Ook bepalen de standaarden onder welke voorwaarden er sprake mag zijn van hergebruik van initial margin onderpand en welke haircuts op verschillende soorten onderpand moeten worden toegepast. Ook is de reikwijdte opgenomen van partijen die hieraan moeten voldoen. In Europa zijn dit de financiële tegenpartijen en de niet-financiële tegenpartijen die systeemrelevant zijn. Die laatste categorie wordt voor Europese partijen in EMIR bepaald. Daarnaast is een fasering van de OTC-derivatenverplichtingen ingebouwd.

De eerste verplichtingen voor uitwisseling van variabele margin gaan vanaf december 2015 in voor alle betreffende partijen. Daarnaast zal de initial margin verplichting ingaan vanaf december 2015 voor in eerste instantie systeemrelevante (zaken)banken en gefaseerd tot 2019 voor andere spelers op de financiële markt.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel