Terug

AFM informeert banken en verzekeraars over naleving kostprijsmodel

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft banken en verzekeraars geïnformeerd over de uitkomsten van een informatieverzoek over de naleving van het provisieverbod.

De uitkomsten geven een eerste beeld van de aandachtspunten bij het rechtstreeks in rekening brengen van advies- en distributiekosten bij de consument. Ze roepen ook vragen op en in sommige gevallen zijn waarschijnlijk aanpassingen nodig. Daarom zal de AFM in vervolggesprekken met een aantal aanbieders dieper op de bevindingen ingaan.

Het doel van het informatieverzoek was het verkrijgen van een eerste inzicht in de toepassing van het zogenoemde kostprijsmodel. Banken en verzekeraars gebruiken dit model om hun advies- en distributiekosten te berekenen voor financiële producten die onder het provisieverbod vallen. De advies- en distributiekosten moeten in het dienstverleningsdocument worden vermeld. Consumenten kunnen zo een vergelijking maken tussen de advies- en distributiekosten van banken en verzekeraars, en de kosten van zelfstandig adviseurs en bemiddelaars. Een externe accountant moet het kostprijsmodel van de directe aanbieder controleren.

Het informatieverzoek is verstuurd naar achttien banken en verzekeraars. In een terugkoppelingsbrief aan deze ondernemingen geeft de AFM een overzicht van de belangrijkste bevindingen en aandachtspunten die volgen uit de beantwoording van het informatieverzoek. Deze bevindingen en aandachtspunten zijn relevant voor de gehele financiële markt. Daarom heeft de AFM de brief op haar website gepubliceerd. De AFM vraagt aan aanbieders om op basis van deze bevindingen te beoordelen of hun kostprijsmodel moet worden aangepast en dit indien nodig ook te doen.

Uit de beantwoording van het informatieverzoek blijkt dat alle aanbieders het kostprijsmodel gebruiken voor de berekening van de advies- en distributiekosten. De beantwoording van het informatieverzoek roept vragen op over onder meer de volledigheid van het gebruikte kostprijsmodel, bijvoorbeeld over de verwerking van reclamekosten. Deze onderwerpen worden in vervolggesprekken met een aantal aanbieders verder besproken.

Voor een meer diepgaande beoordeling van de toepassing van het kostprijsmodel, is de controle door de externe accountant essentieel. Daarom is het van belang dat accountants nu daadwerkelijk tot deze controle overgaan. De rapportage over de controle van de accountant zal voor de AFM beschikbaar zijn per eind oktober. De AFM blijft de toepassing van het kostprijsmodel nauwlettend volgen.

 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel