Terug

AFM verwelkomt voorstel Europese Commissie voor toezicht op benchmarks

Internationaal Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Europese Commissie heeft 18 september haar voorstel voor de introductie van toezicht op de totstandkoming van benchmarks gepubliceerd. Dit voorstel is een reactie op de manipulatie van benchmarks van breed toegepaste interbancaire rentetarieven, zoals Libor. Door deze manipulatie is het vertrouwen in de eerlijke werking van financiƫle markten ernstig ondermijnd.

De verwachting is dat dit voorstel zal bijdragen aan een integere, transparante en meer nauwkeurige totstandkoming van benchmarks. Het voorstel biedt de verschillende betrokkenen in het proces rondom de totstandkoming van benchmarks (zoals partijen die input leveren, de administratie op zich nemen en/ of de benchmark publiceren) een gemeenschappelijk wettelijk kader. Het richt zich vooral op de goede governance, methodologie en te gebruiken onderliggende data van benchmarks. Naast de regels zelf, wordt ook toezicht op de correcte naleving geïntroduceerd.

Volgende stap

Nu het voorstel – in de vorm van een verordening – van de Europese Commissie is gepubliceerd, is de volgende stap dat de Raad van Ministers en het Europees Parlement worden betrokken in de wetgevingsprocedure met als uiteindelijk doel hiermee in te stemmen.

Gelet op de urgentie van het voorstel is de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voorstander van een zo spoedig mogelijke inwerkingtreding. Dit is in het belang van eerlijke en transparante financiële markten en het essentiële herstel van vertrouwen in belangrijke benchmarks.

Meer informatie over het voorstel

De Europese Commissie heeft in haar voorstel de principes die de European Securities and Markets Authority (ESMA) en de European Banking Authority (EBA) in juni 2013 en de International Organization of Securities Commissions (IOSCO) in juli 2013 hebben opgesteld als uitgangspunt genomen. De AFM heeft als lid van het dagelijks bestuur van ESMA en van IOSCO een actieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze principes.

Meer informatie over de principes en analyses van IOSCO en ESMA/EBA

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel