Terug

AFM trekt Beleidsregels ‘Ondernemen of beleggen’ en ‘Beleggingsinstellingen uit een niet-aangewezen staat’ in

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

brief

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) trekt haar beleidsregels ‘Beleggingsinstellingen uit een niet-aangewezen staat’ en ‘Ondernemen of beleggen’ in. Dit in verband met de inwerkingtreding van de Europese richtlijn voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (Alternative Investment Fund Managers Directive, AIFM-richtlijn) in Nederland op 22 juli 2013.

Intrekking Beleidsregel ‘Ondernemen of beleggen’

Voor de invoering van de AIFM-richtlijn vielen bijvoorbeeld beheerders van private equity-, venture capital-, infrastructuur- en bepaalde hedge fondsen in de regel niet onder het toezicht op beleggingsinstellingen, omdat zij in de zin van de beleidsregel ‘Ondernemen of beleggen’ aan het ‘ondernemen’ waren. Zij vallen echter wel onder de bredere reikwijdte van de AIFM-richtlijn en moeten nu in beginsel een vergunning hebben om actief te mogen zijn. In verband met deze bredere reikwijdte trekt de AFM de Beleidsregel ‘Ondernemen of beleggen’ in. De AFM streeft ernaar op termijn een nieuwe beleidsregel over het onderscheid ‘ondernemen’ of ‘beleggen’ af te kondigen. Lees hier de toelichting: intrekken Beleidsregel ‘Ondernemen of beleggen’

Intrekking Beleidsregel ‘Beleggingsinstellingen uit een niet-aangewezen staat’

De wetgever heeft ervoor gekozen om voor te sorteren op het derdelandenregime, dat wil zeggen het regime voor beheerders en beleggingsinstellingen die buiten de Europese Unie gevestigd zijn, van de AIFM-richtlijn dat in beginsel medio 2015 in werking zal treden. Dit brengt mee dat de AFM niet langer standaard de in de Beleidsregel ‘Beleggingsinstellingen uit een niet-aangewezen staat’ opgenomen voorschriften zal verbinden aan een vergunning voor een beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen uit een niet-EU staat waarin geen adequaat toezicht wordt uitgeoefend op beleggingsinstellingen. Het intrekken van de beleidsregel laat onverlet dat de AFM in individuele gevallen extra voorschriften aan een vergunning kan blijven verbinden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel