Terug

Voortgang bij implementatie nieuwe internationale toezichtstandaarden

Internationaal Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De 31 landen die zijn onderzocht op de mate waarin zij de internationale toezichtstandaarden van International Organization of Securities Commissions (IOSCO) volgen, hebben significante voortgang geboekt met de implementatie van een aantal belangrijke standaarden. Die gaan over de rol van financiële markttoezichthouders op het gebied van het mitigeren van systeem risico’s en met het oog op het voortdurend monitoren of het mandaat van de toezichthouder nog voldoet in het licht van veranderde omstandigheden (= IOSCO principles 6 & 7) principles.

Er is met name goede voortgang geboekt bij het ontwikkelen van processen en procedures om systeem risico’s te signaleren. In het kader van het managen en mitigeren van risico’s is er nog ruimte voor verbetering.

Op basis van de bevindingen zijn 10 aanbevelingen opgesteld. De aanbevelingen richten zich op de organisatie en risk management structuur, specifieke processen (incl. de aanwezigheid van goede analyse tools obv beschikbare relevante data en engagement met de markt), (inter)nationale samenwerking en co-ordinatie tussen verschillende toezichthouders en het belang van voldoende capaciteit en de juiste organisatie cultuur als voorwaarde voor een effectieve uitvoering. Het onderzoek is uitgevoerd door negen internationale toezichthouders onder leiding van de AFM.

Mede als gevolg van de kredietcrisis is wereldwijd de afgelopen jaren het financieel toezicht waar nodig versterkt. Internationale toezichtstandaarden van instituten als de IOSCO en de Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) zijn of worden verder aangescherpt. Als logisch vervolg hierop zijn verschillende instituten zoals het IMF, FSB en ook IOSCO zich meer gaan richten op de mate waarin deze in de praktijk ook daadwerkelijk worden toegepast in het toezicht op de financiele markten. Doelstelling was inzicht te krijgen in de stand van zaken in relevante jurisdicties; hebben IOSCO-leden stappen gemaakt in de implementatie van deze standaarden? Daarnaast kunnen de bevindingen van de review als guidance dienen voor landen die nog stappen moeten nemen op deze terreinen of voor de IMF assessors bij het uitvoeren van zogeheten Financial Services Assessment Programs (FSAP).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel