Terug

Open normen nodig voor maatwerk in financiële sector

Lezing Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Regelgeving moet de mogelijkheid bieden voor maatwerk. "Open normen kunnen proportioneel worden toegepast", lichtte waarnemend bestuursvoorzitter Theodor Kockelkoren van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) donderdag 21 november toe aan leden van de Tweede Kamer tijdens een rondetafelbijeenkomst over de toekomst van banken. En dat is nodig. "Nederland heeft er goed aan gedaan met open normen te werken. Op deze manier is maatwerk mogelijk voor grote en kleine banken."

Hiermee antwoordde Kockelkoren op vragen van de Tweede Kamer en de oproep van KAS Bank-bestuursvoorzitter Albert Röell, die waarschuwde voor de effecten van de regelgeving voor kleinere banken. Juist ook in Europa, waar veel belangrijke regelgeving voor de financiele sector wordt opgesteld, is aandacht nodig voor proportionalieit, aldus Kockelkoren. Europese regels bevatten in het algemeen minder open normen.

Toekomstbestendige banken moeten een balans vinden tussen het centraal stellen van het belang van de klant en het behalen van rendement, benadrukte de waarnemend AFM-voorzitter. "Ze moeten eerlijk, veilig en transparant zijn."

Over een mogelijke verlaging van de zogenoemde LTV-ratio bij hypotheekverstrekking zei hij dat ook hier maatwerk mogelijk moet blijven. De AFM doet dit jaar gezamenlijk met DNB onderzoek naar de hypotheeknormen. Hierbij worden ook de normen geëvalueerd.

In haar visie op de bankensector pleit het kabinet verder voor standaardisatie van producten. Kockelkoren gaf aan de mening van het kabinet voor het belang van veilige producten te delen. Door standaardisatie kunnen producten inzichtelijker en begrijpelijker worden. Ze kunnen ook beter worden vergeleken. Maar er kleeft ook een aantal nadelen aan standaardisatie. "Standaardproducten zijn per definitie niet op een doelgroep toegesneden - en hoeven daarmee niet de meest passende oplossing voor een consument te bieden", stelde Kockelkoren.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel