Terug

Theodor Kockelkoren voorzitter van de G20/OECD Task Force on Financial Consumer Protection

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Theodor Kockelkoren, bestuurder van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), is op woensdag 27 maart benoemd tot voorzitter van de G20/OECD Task Force on Financial Consumer Protection (financiële consumentenbescherming).

De task force is opengesteld voor G20-landen, OESO-landen, FSB-leden en relevante internationale organisaties en standard setting bodies en bestaat uit ruim 30 leden. In 2012 heeft de task force kernprincipes ontwikkeld ter bevordering van de consumentenbescherming in de financiële sector. Deze kernprincipes zijn in 2011 door de G20-leiders bekrachtigd. De G20 heeft hierna de task force de opdracht gegeven om te werken aan de implementatie van de kernprincipes.

Momenteel richt de task force zich op de ontwikkeling van effectieve aanpakken omtrent drie geprioriteerde kernprincipes, te weten (i) transparantie, (ii) gedragsaspecten in de financiële dienstverlening en (iii) klachtafhandeling en geschilbeslechting. Zij baseert zich hiervoor op bestaande regelgeving en toezichtpraktijken van de deelnemende landen, rekening houdend met de verscheidenheid in marktstructuren.

Tijdens de G20-top van september in St. Petersburg wordt een voortgangsrapportage over het werk van de task force besproken.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel