Terug

AFM benadrukt gelijke behandeling grote marktpartijen en onafhankelijke financiële dienstverleners

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Theodor Kockelkoren, bestuurder van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), heeft woensdag 20 maart 2013 een constructief gesprek gevoerd met zelfstandig financieel adviseur Chris de Bruin. De heer De Bruin had kritiek geuit op de AFM over de in zijn ogen ongelijke behandeling van grotere marktpartijen en onafhankelijke adviseurs en bemiddelaars. De AFM benadrukt dat ze alle partijen gelijk behandelt.

De aanleiding voor de kritiek is de tijd die Rabobank nodig zegt te hebben om zijn adviesmodel (no cure no pay) in lijn te brengen met de AFM-interpretatie van de provisieregels.

In het gesprek met de heer De Bruin heeft de AFM benadrukt dat ze onafhankelijk financieel adviseurs en grotere marktpartijen (zoals banken) gelijk behandelt. Kleine adviseurs die een bedrijfsmodel hebben dat wel aanpassing behoeft maar niet een evidente overtreding van de wet is, bijvoorbeeld omdat de wet ruimte voor interpretatie laat, krijgen net als grotere partijen (zoals de Rabobank) de tijd om hun bedrijfsvoering aan te passen, mits binnen redelijke grenzen.

De wetteksten over het provisieverbod werden eind 2012 definitief. Op een aantal punten was pas heel laat in het jaar duidelijkheid. Daarbij komt dat het provisieverbod op bepaalde punten een open norm is. Dan is het redelijk om marktpartijen, wanneer niet gesproken kan worden van evidente overtredingen van de wet, enige tijd te geven om hun bedrijfsvoering aan te passen, mits binnen redelijke grenzen.

In dit geval heeft Rabobank zelf aangegeven tot 30 juni 2013 nodig te hebben om haar adviesmodel aan te passen. Het is echter belangrijk dat Rabobank met de juiste prioriteit en daadkracht een nieuw adviesmodel ontwikkelt. Het toezichttraject van de AFM rondom dit onderwerp loopt op dit moment nog.

Dialoog

De AFM hecht veel waarde aan een open dialoog met financiële dienstverleners. "We willen graag onze toezichtaanpak nader toelichten en staan open voor goede suggesties uit de markt", aldus Theodor Kockelkoren. "Het gesprek met de heer De Bruin heeft meer duidelijkheid opgeleverd over en begrip voor elkaars standpunten."

"We moedigen andere financiële dienstverleners dan ook aan om niet alleen in de pen te klimmen, maar ook te bellen en een afspraak met ons te maken als zij belangrijke problemen zien. Wij zullen daar zelf ook actiever in worden."

De markt van adviseurs en bemiddelaars is sterk in beweging door de komst van verschillende nieuwe regels. De AFM staat samen met de adviseurs en bemiddelaars voor de uitdaging om deze verandering succesvol door te maken. Daarvoor is het belangrijk om over en weer te begrijpen wat er leeft en waarom er op een bepaalde manier wordt gehandeld.

De meeste financiële dienstverleners onderschrijven het belang van toezicht, maar zijn ook kritisch over de manier waarop de AFM dat toezicht nu invult. Daarom heeft de AFM begin december 2012 een eerste seminar georganiseerd voor adviseurs en bemiddelaars om beter te begrijpen welke kritiek er is, wat de redenen daarvoor zijn en om samen na te denken over mogelijke oplossingen. Hier wordt in 2013 een vervolg aan gegeven.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel