Terug

Fondsbeleggers vaak onrealistisch over te behalen rendement

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Beleggers letten onvoldoende op de kosten van beleggingsfondsen, zelfs als ze aangeven dat ze kosten wel belangrijk vinden. Ook zijn ze vaak onrealistisch over het te behalen toekomstige rendement. Dat blijkt uit de Consumentenmonitor eind 2012. Terwijl kosten en rendement belangrijke aspecten zijn bij het opbouwen van vermogen.

Ruim de helft van de beleggers belegt in beleggingsfondsen (56%), samen met aandelen (56%) is dat de meest voorkomende beleggingsvorm. Bij hun keuze voor fondsen kijken beleggers vooral naar het risico (29%) en de sector (21%) en bijna niet naar de kosten (8%).

Kosten worden wel relatief vaak als tweede of derde belangrijkste aspect in de keuze voor een fonds genoemd. Ruim de helft van de beleggers in fondsen vindt de kosten van belang bij de keuze voor een fonds (53%). Slechts 2% vindt deze kosten onbelangrijk. Opmerkelijk is dat de helft van de beleggers in beleggingsfondsen die de kosten wel (zeer) belangrijk vinden, toch niet weten hoe hoog deze kosten zijn.

Onrealistisch beeld

Terwijl de helft niet weet welk rendement zij in 2011 op hun beleggingsfondsen hebben behaald, zijn beleggers wel optimistisch over het te behalen toekomstige rendement. Men verwacht daarmee de komende 3 jaar een rendement van ruim 6% per jaar te behalen.

Onderscheid actief en passief beleggen

Nog niet alle fondsbeleggers zijn bekend met het verschil in kosten tussen passief en actief beleggen. Een op de drie fondsbeleggers weet niet welke van de twee duurder is, terwijl een op de tien beleggers denkt dat passieve fondsen duurder zijn. Over het algemeen zijn passieve fondsen goedkoper.

Klantbelang centraal

Om teleurstellingen te voorkomen en om het vertrouwen van consumenten in beleggingsdienstverlening te vergroten, moeten ondernemingen het belang van de klant centraal stellen in hun beleggingsdienstverlening.

Consumenten moeten kritische vragen stellen en hun doelen voor het opbouwen van vermogen concreet maken. Welk specifiek doel heb je voor ogen, op welke termijn wil je dit realiseren en hoe afhankelijk ben je van het opgebouwde vermogen? Zie hiervoor ook de tips die de AFM onlangs heeft gepubliceerd.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel