Terug

AFM onderschrijft ESMA-richtsnoeren over ETF’s

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) onderschrijft de ESMA Richtsnoeren betreffende ETF's en andere kwesties in verband met icbe’s (Richtsnoeren).

In deze Richtsnoeren wordt onder andere aandacht besteed aan Technieken voor goed portefeuillebeheer, zoals bijvoorbeeld securities lending. Daarnaast worden handvatten aangereikt voor de informatie die moet worden gegeven met betrekking tot icbe’s. Verder bevatten zij specifieke regels die icbe’s moeten toepassen wanneer ze transacties in onderhandse (‘over-the-counter’ – OTC) financiële derivaten aangaan. Tot slot worden in deze Richtsnoeren criteria gegeven waaraan financiële indexen waarin icbe’s beleggen, moeten voldoen. De richtsnoeren zijn in werking getreden op 18 februari 2013. 

Technieken voor goed portefeuillebeheer

Naast deze mededeling heeft de AFM een separaat document opgesteld waarin zij een aantal aandachtspunten heeft opgenomen met betrekking tot de Richtsnoeren. Deze aandachtspunten hebben in het bijzonder betrekking op Onderdeel X. van de Richtsnoeren (Technieken voor goed portefeuillebeheer).

Technieken voor goed portefeuillebeheer, zoals bijvoorbeeld securities lending, brengen naar de mening van de AFM risico’s met zich mee. Waar mogelijk moeten die beperkt worden tot een niveau dat zowel voor de beleggingsinstelling – en daarmee haar beleggers – als het financiële systeem als geheel acceptabel is.

Beleggingsinstellingen moeten het belang van de klant bij het toepassen van deze Technieken voor goed portefeuillebeheer centraal stellen. Dit betekent dat de (beheerder van de) beleggingsinstelling allereerst moet beslissen óf zij Technieken voor goed portefeuillebeheer voor beleggingsinstellingen waar particuliere beleggers in beleggen wil toepassen. Als besloten wordt om deze Technieken voor goed portefeuillebeheer toe te passen, dienen de risico’s voor de particuliere belegger inzichtelijk te worden gemaakt en voldoende gemitigeerd te worden.

De AFM acht het daarnaast bijzonder wenselijk dat partijen duidelijk zijn over de kosten en vergoedingen die aan Technieken voor goed portefeuillebeheer zijn verbonden. Tot slot dient de verdeling van de vergoedingen uit Technieken voor goed portefeuillebeheer in lijn te zijn met de verdeling van de risico’s. De AFM heeft de verschillende aandachtspunten uitgebreid opgenomen in een separaat document.

Toepassingsbereik

De Richtsnoeren zijn van toepassing op:

  • Beheerders van icbe’s
  • Icbe's in de vorm van beleggingsmaatschappijen onder zelfbeheer
Daarnaast vindt de AFM het wenselijk dat andere partijen kennis nemen van de inhoud van de Richtsnoeren. Het gaat hierbij om (beheerders van) beleggingsinstellingen, niet zijnde icbe’s, en (bank)beleggingsondernemingen die deze beleggingsinstellingen distribueren.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel