Terug

Zorgplicht financiële dienstverleners wettelijk verankerd

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Minister Dijsselbloem legt een algemene zorgplicht voor financiële dienstverleners vast in de wet. Zo wordt vereist dat financiële dienstverleners in het belang van de klant handelen. Ook wordt het mogelijk voor de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om eerder in te grijpen bij misstanden.

De wettelijke verankering van de zorgplicht volgt uit het regeerakkoord. De invoering is onderdeel van de Wijzigingswet financiële markten 2014. Dit wetsvoorstel bevat diverse aanpassingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en enkele andere wetten op het terrein van de financiële markten. Het wetsvoorstel is 15 mei bij de Tweede Kamer ingediend en heeft een beoogde inwerkingtredingdatum van 1 januari 2014.

De AFM heeft herhaaldelijk gepleit voor wettelijke verankering van de algemene zorgplicht. Een publiekrechtelijke zorgplicht biedt consumenten een extra vangnet, naast de bestaande specifieke regels in de Wft.

De AFM treedt in eerste instantie op met de specifieke regels in de Wft als basis, zoals de adviesregels en de regels tegen overkreditering. Soms gaan de ontwikkelingen in de financiële sector sneller dan de ontwikkeling van de regelgeving. Door het ontbreken van een wettelijke basis kan de AFM dan niet altijd tijdig ingrijpen. Wanneer deze specifieke regels ontbreken, maar wel vast staat dat een financiële dienstverlener op aantoonbaar onzorgvuldige wijze omgaat met de belangen van de klant, biedt de algemene zorgplicht een grondslag om alsnog op te treden en daarmee (verdere) schade voor consumenten te voorkomen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel