Terug

Nieuwsbrief kapitaalmarkten mei 2013: onbekend maakt onbemind

Nieuwsbrief Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

brief

In deze nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het toezicht op kapitaalmarkten van de afgelopen periode. Met in het voorwoord van Gerben Everts onder meer aandacht voor ons jaarverslag over 2012.

De onderwerpen in deze nieuwsbrief:

 • Voorwoord Gerben Everts

Toezicht op financiële verslaggeving

 • IIRC vraagt om reactie op raamwerk Integrated Reporting
 • Data van verkrijgbaarstellen en deponeren financiële verslaglegging in 2013

Toezicht accountantsorganisaties

 • AFM en accountantskantoren in gesprek over toezichtsnormen
 • AFM en Japanse toezichthouder gaan samenwerking aan in grensoverschrijdend toezicht op accountantsorganisaties
 • Negen middelgrote accountantskantoren treffen maatregelen na onderzoek AFM
 • AFM bezorgd over naleving scheiding controle en advies door de Big 4
 • Hoofd Accountantstoezicht AFM Janine van Diggelen benoemd tot vice-voorzitter IFIAR

Toezicht op emissies & openbare biedingen

 • Updates basisprospectussen: schenk aandacht aan de nieuwe regels en dien uw aanvraag tijdig in
 • Updates basisprospectussen: ‘fungibility’ (uitwisselbaarheid) van effecten
 • Consultatie over supplementen: deadline is 14 juni

Toezicht op effectenmarkten en financiële infrastructuur

 • AFM publiceert concept beleidsregel shortpositie
 • Toezicht op investeringsverbod in clustermunitie

(Inter)nationale ontwikkelingen

 • EMIR toezicht sinds 15 maart 2013 van kracht, wat dient u nu te doen?
 • Actieve betrokkenheid AFM bij financiële stabiliteit
 • Implementatie Alternative Investment Fund Managers Directive (‘AIFM-richtlijn’)
 • ESMA roept op tot gedragscode proxy advisors (stemadviseurs)
 • Voortgang onderhandelingen MiFID II

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel