Terug

Kifid-registratie en AFM-vergunning

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

handjes

Vermogensbeheerders en financiële dienstverleners moeten verplicht zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) controleert periodiek en op basis van signalen van onder meer het Kifid en consumenten of vermogensbeheerders en financiële dienstverleners zijn aangesloten.

Het Financieele Dagblad stelt in een artikel van 28 mei dat een aantal vermogensbeheerders met een AFM-vergunning zou opereren zonder registratie bij het Kifid. De financieel dienstverlener of vermogensbeheerder heeft zelf de plicht de registratie bij het Kifid aan te vragen. Op het moment dat een AFM-vergunning wordt verleend, controleert het Kifid de registratie bij het klachteninstituut en zet deze zonodig alsnog in gang.
 
Het is mogelijk dat bij een klein percentage van de ondernemingen deze registratie nog niet is afgerond. In dat geval is er sprake van een administratieve onvolkomenheid die moet worden gerepareerd. De AFM wijst partijen hier op. Zij trekt een vergunning dan niet in. Wel is het zo dat aan de eis voor aanmelding bij het Kifid op korte termijn opvolging moet worden gegeven. De controle hierop is voor ons een belangrijk punt van aandacht.
 
Partijen die alleen zakelijke klanten hebben hoeven niet aangesloten te zijn bij het Kifid. Ook aanbieders/beheerders van beleggingsinstellingen vallen niet onder het Kifid.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel