Terug

AFM informeert woningcorporaties over gevolgen EMIR

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

blog

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft, samen met het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), alle woningcorporaties geïnformeerd over de verplichtingen die voortvloeien uit de Europese verordening EMIR (European Market Infrastructure Regulation). De AFM vindt het belangrijk dat woningcorporaties op de hoogte zijn van deze verordening, die verplichtingen stelt aan de handel in bepaalde derivaten.

Woningcorporaties die zogenoemde ‘over the counter’-derivaten verhandelen, hebben vanaf 15 maart 2013 te maken met EMIR. ‘Over the counter’ betekent dat derivaten niet op een beurs worden verhandeld, maar individueel tussen partijen (bijvoorbeeld tussen een woningcorporatie en een bank) worden overeengekomen. Het gaat om verplichtingen voor alle openstaande ‘over the counter’ derivaten die niet centraal worden afgewikkeld door een centrale tegenpartij.

EMIR is opgesteld om systeemrisico in de financiële markten te verminderen. Omdat niet-financiële partijen over het algemeen enkel derivatencontracten afsluiten om risico’s in hun bedrijfsvoering af te dekken (hedgen), zijn zij van delen van EMIR vrijgesteld. Wel moet een niet-financiële onderneming voldoen aan de meldingsplicht aan Trade Repositories en bepaalde bilaterale afwikkeleisen.

Wanneer derivaten echter niet voor het afdekken van risico’s gebruikt worden en hiermee een bepaalde drempelwaarde wordt bereikt, gaat ook voor hen een groot deel van de verplichtingen uit EMIR gelden.

 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel