Terug

AFM consulteert nadere regels dienstverleningsdocument

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

handje

De Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) consulteert de nadere regels die ze heeft gesteld aan het nieuwe, standaard dienstverleningsdocument (DVD). Deze regels hebben betrekking op de vorm, inhoud en manier van verstrekken van het DVD. De consultatie is bedoeld om na te gaan of deze regels volledig en duidelijk zijn.

De input uit de eerdere marktconsultatie van DVD is hierin meegenomen. Deze eerdere consultatie is gehouden om het conceptontwerp van het DVD in een vroeg stadium te toetsen op de werkbaarheid voor financiële ondernemingen. Er zijn meer dan zestig constructieve reacties binnengekomen van verschillende financiële ondernemingen en brancheorganisaties. Die hebben geleid tot tien aanpassingen in het conceptontwerp.

De consultatie van de zogenoemde Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (NRgfo) en de Nota van toelichting loopt van 10 mei tot en met 7 juni 2013. U kunt uw reactie sturen naar dienstverleningsdocument@afm.nl.

Vanaf 1 juli 2013 werken alle adviseurs, bemiddelaars en aanbieders met het nieuwe dienstverleningsdocument (DVD). Hierin staat informatie over de aard en reikwijdte, kosten en de belangen die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening. Consumenten kunnen hiermee een goede vergelijking maken tussen verschillende financieel dienstverleners. Het DVD geldt voor alle financiële producten die onder het provisieverbod vallen, dat per 1 januari van dit jaar van kracht is.

De verplichting voor financiële dienstverleners om een standaard DVD te hebben, staat in artikel 86f Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). Hierin heeft de AFM ook de bevoegdheid gekregen (lid 7) om nadere regels te stellen (NRgfo) met betrekking tot de inhoud, vorm en wijze van verstrekking van het DVD.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel