Terug

Boete financieel dienstverlener Paul Peeman Advies B.V. voor verboden bemiddeling in kredieten en verzekeringen

Maatregel

boete

Update 6 juni 2013: Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft in zijn uitspraak van 7 mei 2013 de opgelegde boete rechtmatig bevonden. Met de uitspraak is het besluit van de AFM definitief geworden en kan het door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 10 november 2009 een bestuurlijke boete opgelegd aan Paul Peeman Advies B.V. (PPA), gevestigd te Middelharnis.

PPA heeft van 1 juni 2007 tot 10 augustus 2008 zonder wettelijk verplichte vergunning bemiddeld in kredieten en verzekeringen. Sinds 11 augustus 2008 heeft PPA wel de vereiste vergunning. Recentelijk heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) de boete uiteindelijk vastgesteld op € 21.600,-. De boete kan nu pas gepubliceerd worden, omdat eerst een gehele rechtsgang is doorlopen.

Het is belangrijk dat financieel dienstverleners beschikken over een vergunning van de AFM. Een vergunning biedt extra bescherming aan consumenten. Voordat de AFM een vergunning verleent, toetst zij onder meer of een financieel dienstverlener voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid, geschiktheid en integriteit. Bovendien moet een financieel dienstverlener met een vergunning zich houden aan de zogenoemde doorlopende gedragsregels. Deze gaan onder meer over een zorgvuldige dienstverlening aan consumenten.

De AFM had een gematigde boete opgelegd van € 60.000,- (het standaardtarief bedroeg € 96.000,-) op grond van verminderde ernst. In bezwaar heeft PPA aangetoond dat haar financiële draagkracht beperkt was, waarna de AFM de boete verder heeft gematigd tot € 24.000,-. In beroep heeft de rechtbank Rotterdam de boete verlaagd tot € 21.600,-. Het CBb heeft deze boetehoogte in stand gelaten, waarbij hij heeft geoordeeld dat naast de door de AFM genoemde redenen tot matiging, ook de verminderde verwijtbaarheid van de overtreding aanleiding gaf tot de matiging. 

Het volledige boetebesluit en de beslissing op bezwaar kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel