Terug

Onderzoek: consument waardeert komst nieuwe dienstverleningsdocument

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De overgrote meerderheid van de consumenten waardeert de komst van het nieuwe, standaard dienstverleningsdocument (DVD) zeer. Het document biedt volgens hen duidelijkheid over onder meer de kosten van financieel advies en de rol van adviseurs bij de keuze van het juiste financiƫle product. Ze vinden het DVD daarnaast belangrijk om te bepalen of een financieel dienstverlener onafhankelijk is.

Dat blijkt uit representatief onderzoek onder 870 consumenten naar het nieuwe, standaard dienstverleningsdocument. Vanaf 1 juli krijgen consumenten dit DVD van financiële dienstverleners als ze zich oriënteren op financieel advies, bijvoorbeeld als ze een hypotheek willen afsluiten of vermogen willen opbouwen voor hun pensioen. De meeste consumenten (58 procent) verwachten het DVD dan te gebruiken; 17 procent zegt dit niet te doen.

Alle financiële dienstverleners werken straks met hetzelfde standaard document, waarin ze informatie geven over onder meer hun dienstverlening, onafhankelijkheid en de kosten die ze in rekening brengen. Het DVD stelt consumenten in staat om adviseurs beter met elkaar te kunnen vergelijken, zodat ze een betere keuze kunnen maken.

Onafhankelijkheid

Uit het onderzoek komt naar voren dat consumenten willen weten hoe onafhankelijk een financiële dienstverlener is. Van de respondenten geeft 70 procent aan dat het DVD daarbij een belangrijke rol gaat spelen.

Het dienstverleningsdocument helpt bijvoorbeeld door te laten zien of de dienstverlener ‘geen vergelijking van producten’, ‘vergelijking van beperkt aantal producten’ of ‘vergelijking van groot aantal producten’ maakt. Het helpt ook, omdat wordt aangeven of men uitsluitend in producten van anderen adviseert, of daarbij sprake is van een zakelijke relatie met een aanbieder en of men eigen producten adviseert.

Nuttig en begrijpelijk

Keuzevrijheid, wat een dienstverlener kan betekenen voor een klant en welke kosten dat met zich brengt, worden duidelijker door het DVD. Respondenten zien vooral de hoogte van de advieskosten (60 procent) en wat een financieel adviseur kan doen voor een klant (56 procent) als nuttige informatie in het DVD.

Het dienstverleningsdocument is opgebouwd uit vijf stappen: Onderzoek, Advies, Zoeken, Contract en Extra. De eerste vier stappen zijn redelijk goed te begrijpen: 42 procent of meer koppelt de juiste werkzaamheid van een financieel dienstverlener aan de juiste stap. Alleen de stap Extra, die het ‘onderhoud’ betreft van een financieel product, levert soms onduidelijkheden op. Deze stap heeft daarom naar aanleiding van dit consumentenonderzoek de naam ‘Onderhoud’ gekregen.

Provisieverbod

De bekendheid van het provisieverbod hangt nauw samen met de vraag of iemand zich heeft georiënteerd op een financieel product of onlangs een product heeft afgesloten. Van de consumenten is 38 procent op de hoogte van het provisieverbod, maar dat schiet omhoog naar 63 procent als iemand zich recent heeft gebogen over een financieel product.

Bij het draagvlak voor het provisieverbod is een vergelijkbaar verschil te zien. Onder consumenten is 53 procent voorstander van de invoering van het verbod. Bij de groep die zich georiënteerd heeft of die financiële producten heeft afgesloten, bedraagt dit 61 procent.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel