Terug

AFM doet onderzoek na meldingen over uitvaartverzekeringen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De laatste tijd ontvangt de AFM veel meldingen over financieel adviseurs en bemiddelaars die consumenten benaderen om een uitvaartverzekering af te sluiten. Het merendeel van de meldingen komt van consumenten die een aanbod krijgen om hun bestaande verzekering over te sluiten naar een nieuwe uitvaartverzekering. Uit de meldingen blijkt dat er mogelijk sprake is van misleiding.

Consumenten geven bijvoorbeeld aan dat het onduidelijk is door welke partij zij benaderd worden. De indruk wordt gewekt dat consumenten te maken hebben met de partij bij wie zij al een uitvaartverzekering hebben, terwijl dat niet zo is. Ook blijkt dat adviseurs en bemiddelaars niet altijd transparant zijn over hun dienstverlening. Consumenten worden vaak niet, of te laat, op de hoogte gesteld dat advieskosten betaald moeten worden aan de adviseur of bemiddelaar. Ook zijn er meldingen over de (hoge) kosten die de consument moet betalen voor het advies dat hij krijgt. Gemiddeld liggen deze kosten tussen de 350 en 500 euro.

De AFM roept consumenten op om alert te zijn als zij worden benaderd voor het (over)sluiten van een uitvaartverzekering.  

Advies is niet gratis!

Adviseurs en bemiddelaars zijn verplicht om de kosten voor advies en bemiddeling in uitvaartverzekeringen direct bij de consument in rekening te brengen. Het is belangrijk dat consumenten voorafgaand aan de financiële dienstverlening, dit betekent voordat het advies wordt gegeven, weten wat zij van hun financieel adviseur of bemiddelaar mogen verwachten en welke kosten zij hiervoor betalen.

Op het moment dat de consument een aanbod ontvangt van een financieel adviseur over het (over)sluiten van zijn uitvaartverzekering, zijn de volgende vragen relevant om te stellen:

  • Hoeveel betaal ik voor mijn advies en hoe betaal ik dit?
  • Over welke verzekeraars krijg ik advies?
  • Wat is het verschil tussen bruto en netto premie in mijn situatie?
  • Voor welk bedrag ben ik nu verzekerd? En blijft dat hetzelfde bij een nieuwe verzekering?
  • Wat heb ik tot nu toe opgebouwd met mijn oude verzekering?
  • Wat gebeurt er met mijn opgebouwde waarde als ik mijn verzekering opzeg? Krijg ik een afkoopsom?
  • Tot welke leeftijd betaal ik voor mijn oude verzekering en voor mijn nieuwe verzekering?

Uitvaartmarkt blijft bijzondere aandacht vragen

In 2013 blijft de markt voor uitvaartverzekeringen de bijzondere aandacht vragen van de AFM. Momenteel doet de AFM onderzoek naar een aantal adviseurs en bemiddelaars in uitvaartverzekeringen. Twee van de partijen die bij het onderzoek van de AFM zijn betrokken, zijn MoRe Financieel Advies B.V. en Unique Verzekeringen B.V. De AFM heeft opvallend veel klachten ontvangen over deze partijen.

Eerdere aandacht voor uitvaartverzekeringen

In 2011 heeft de AFM een rapport gepubliceerd over de distributie van uitvaartverzekeringen. Dit onderzoek betrof de vijf grootste aanbieders op dat moment in de markt.

In 2012 heeft de AFM een vervolgonderzoek naar deze vijf aanbieders gedaan. Uit dit onderzoek bleek dat de onderzochte instellingen de aanbevelingen uit het rapport van 2011 hebben opgepakt en ten aanzien van deze aanbevelingen verbeteringen lieten zien.

Deel uw ervaring met de AFM

Wilt u uw ervaringen delen over de dienstverlening bij de advisering over een uitvaartverzekering? Laat het ons weten via het contactformulier

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel