Terug

IOSCO stelt principes op voor reguleren Exchange Traded Funds

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Het internationale samenwerkingsverband van effectentoezichthouders IOSCO heeft principes opgesteld voor het reguleren van Exchange Traded Funds (ETF). De principes bieden meer duidelijkheid over de informatieverstrekking zoals kostentransparantie, het onderscheid maken tussen ETF’s en andere beleggingsinstellingen en transparantie over de index die wordt gevolgd.

Daarnaast is er veel aandacht voor de zaken die opkomen bij het structureren van ETF’s, zoals het managen van het bijkomende tegenpartijrisico en zekerheden als onderpand. Veel van deze onderwerpen zijn al eerder door ESMA ook geadresseerd, maar het is belangrijk dat er nu ook wereldwijd aanvaarde principes zijn.

De AFM is lid van de werkgroep binnen IOSCO die de principes heeft opgesteld.

Link naar persbericht en rapport

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel