Terug

AFM publiceert Feedback Statement en beleidsregel definitie en berekening van shortpositie

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) heeft op 19 maart 2013 de concept beleidsregel over de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft) geconsulteerd. De resultaten van de consultatie en de beleidsregel kunt u via de link naast dit artikel downloaden.

Op 1 juli 2013 treedt een wetswijziging in werking waarbij de eerste drempelwaarde van vijf naar drie procent wordt verlaagd, maar ook het melden van een shortpositie in Hoofdstuk 5.3 Wft wordt geïntroduceerd. Deze meldingsplicht zal gaan gelden naast de meldingsplicht van een netto shortpositie onder de Short selling Verordening.

Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer hebben partijen de minister van Financiën gevraagd of er in een nader (beleids)besluit verdere duidelijkheid kan worden verschaft over wat moet worden verstaan onder een shortpositie en de berekening daarvan. De minister heeft toegezegd verdere duidelijkheid te geven door vaststelling van nog nader vast te stellen regels. Deze beleidsregel voorziet daarin.

Informatie over de drempelverlaging naar drie procent en over het melden van shortposities zal op korte termijn ook in de aangepaste Leidraad voor aandeelhouders worden opgenomen.

U kunt het feedbackstatement en de beleidsregel hiernaast in PDF-formaat downloaden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel