Terug

AFM volgt CONSOB short sell maatregel inzake Saipem

Maatregel

handje

De AFM maakt bekend dat zij een maatregel heeft genomen op basis van artikel 23 van de Europese Shortselling Verordening om short selling in Saipem tijdelijk te verbieden. De AFM legt deze maatregel op omdat de koers van Saipem op een handelsplatform in één enkele handelsdag aanmerkelijk is gedaald ten opzichte van de slotkoers van de vorige handelsdag.

Dit in navolging van de mededeling van CONSOB van 17 juni 2013 betreffende Saipem.


1. Reikwijdte

a) Financieel instrument: SAIPEM aandelen (ISIN code: IT0000068525)
b) Handelsplatform: NYSE Arca Europe

2. Aard van de noodmaatregel

Short selling verbod
Voor wie geldt de noodmaatregel: elk natuurlijk en rechtspersoon.

3. Redenen van de maatregel

Het volgen van een shortsell maatregel door CONSOB.

4. Uitzonderingen op de maatregel

Market making activiteiten, as bepaald in artikel 2(1)(k) van de Short selling Verordening.

5. Inwerkingtreding van de maatregel en de duur

Datum: 17 juni 2013
Duur: tot het einde van 18 juni 2013

 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel