Terug

AFM legt boete op aan Global Return

Maatregel

De boete/lod is onherroepelijk

De Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) heeft op 29 mei 2013 een bestuurlijke boete van 100.000,- euro opgelegd aan Global Return B.V. (Global Return) omdat deze onderneming zonder een vergunning van de AFM beleggingsdiensten heeft verleend. Dit is een overtreding van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

           
Stand van zaken juridische procedure
Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
29-05-2013 05-03-2014 (1) 16-02-2015 (2) 20-02-2015 04-10-2016 (3)

(1) De AFM heeft het bezwaar ongegrond verklaard, met aanvulling van de motivering.
(2) De rechtbank Rotterdam heeft het beroep ongegrond verklaard.
(3) Het CBb heeft het hoger beroep ongegrond verklaard.

Beleggers konden via Global Return voor een bedrag van € 10.000,- per stuk een deelnemingsrecht in een beleggingsinstelling kopen. De beleggingsinstelling zou van het ingelegde geld onroerende zaken in Argentinië aanschaffen. Deze zouden na drie jaar weer worden verkocht. De opbrengst daarvan was bestemd voor de beleggers. De beleggingsinstelling beloofde een verwacht rendement van 9,9% per jaar.

Global Return benaderde beleggers met een voorstel en stuurde de inschrijfformulieren van geïnteresseerden door naar de beleggingsinstelling. Van de ingelegde gelden droeg de beleggingsinstelling 28% af aan Global Return. Dit betekent dat van de oorspronkelijke inleg van € 10.000,- er effectief maar € 7.200,- overbleef om daadwerkelijk te beleggen. Global Return had voor deze activiteiten geen vergunning van de AFM.

Het ontvangen en doorgeven van orders voor deelnemingsrechten voor de beleggers aan de beleggingsinstelling merkt de wet aan als het verlenen van een beleggingsdienst door een beleggingsonderneming. Daarvoor is een vergunning van de AFM verplicht.

Het is belangrijk dat beleggingsondernemingen beschikken over een vergunning van de AFM. Een vergunning biedt extra bescherming aan consumenten. Voordat de AFM een vergunning verleent, toetst zij onder meer of de beleggingsonderneming voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid, deskundigheid en integriteit. Bovendien moet een beleggingsonderneming met een vergunning zich houden aan de zogenoemde doorlopende gedragsregels. Deze gaan onder meer over een zorgvuldige dienstverlening aan consumenten.

Het verlenen van beleggingsdiensten zonder dat de AFM een vergunning heeft verleend, wordt als een zware overtreding aangemerkt. Daarvoor geldt een basis boetebedrag van € 2.000.000,-. Dit bedrag kan worden verhoogd of verlaagd als de ernst, duur en de mate waarin de overtreding aan iemand te verwijten valt (verwijtbaarheid) daartoe aanleiding geven.

Daarnaast moet de AFM bij het bepalen van de hoogte van de boete rekening houden met de draagkracht van de overtreder. Op basis daarvan is door de AFM de hoogte van de opgelegde boete op € 100.000,- vastgesteld.

Een nadere toelichting op het vastgelegde boetebedrag is te vinden in het volledig besluit. Op haar website legt de AFM bovendien uitgebreid uit hoe ze de hoogte van een boete bepaalt.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel