Terug

AFM legt Commandeur boete op voor bewuste samenwerking met illegaal en onjuiste informatieverstrekking aan de toezichthouder en derden

Maatregel

boete

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 19 april 2013 een bestuurlijke boete van €6.000 opgelegd aan Commandeur B.V. (Commandeur), omdat zij geen adequaat beleid heeft gevoerd om een integere uitoefening van haar bedrijf te waarborgen. Dit is een overtreding van artikel 4:11, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Ook de feitelijk leidinggevende van Commandeur, de heer Mulder heeft een boete opgelegd gekregen van €6.000.

De publicaties van beide boetes kunt u hieronder lezen.

 

AFM legt Commandeur boete op voor bewuste samenwerking met illegaal en onjuiste informatieverstrekking aan de toezichthouder en derden

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 19 april 2013 een bestuurlijke boete van €6.000 opgelegd aan Commandeur B.V. (Commandeur), omdat zij geen adequaat beleid heeft gevoerd om een integere uitoefening van haar bedrijf te waarborgen. Dit is een overtreding van artikel 4:11, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

De AFM heeft vastgesteld dat Commandeur in ieder geval van 6 juli 2009 tot en met 19 oktober 2010 heeft samengewerkt met een partij die zonder vergunning voor haar heeft bemiddeld in onder andere schadeverzekeringen.

De Wft verbiedt het vergunninghouders om samen te werken met illegale bemiddelaars om ontduiking van het toezicht van de AFM te voorkomen.

Commandeur heeft bewust de samenwerking met deze illegale partij opgezocht en heeft bovendien misleidend gecommuniceerd met de AFM en met derden over de samenwerking met deze illegale partij.

De beleidsbepaler van Commandeur ten tijde van de overtredingen heeft de onderneming per 29 mei 2013 verkocht. De huidige beleidsbepalers van Commandeur waren niet bij de onderneming betrokken in de periode waarop de boete betrekking heeft.

Op deze zaak is nog het boeteregime van toepassing dat gold tot 1augustus 2009. Dat kende een systeem van vaste boetebedragen, waarbij de overtreding van artikel 4:11, tweede lid, Wft €6.000 bedroeg. Die boete is in deze zaak opgelegd. Het in het besluit vervatte oordeel van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

 

AFM legt de heer R. Mulder boete op voor feitelijk leidinggeven aan overtreding Commandeur

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 19 april 2013 een bestuurlijke boete van €6.000 opgelegd aan de heer R. Mulder. De boete is opgelegd, omdat de heer Mulder feitelijk leiding heeft gegeven aan een overtreding door Commandeur Assurantiën B.V. (Commandeur), bestaande uit het niet voeren van een adequaat beleid om een integere uitoefening van haar bedrijf te waarborgen. Dit is een overtreding van artikel 4:11, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

De AFM heeft vastgesteld dat Commandeur in ieder geval van 6 juli 2009 tot en met 19 oktober 2010 heeft samengewerkt met een partij die zonder vergunning voor haar heeft bemiddeld in onder andere schadeverzekeringen.

De Wft verbiedt het vergunninghouders om samen te werken met illegale bemiddelaars om ontduiking van het toezicht van de AFM te voorkomen.

Commandeur heeft bewust de samenwerking met deze illegale partij opgezocht en heeft bovendien misleidend gecommuniceerd met de AFM en met derden over de samenwerking met deze illegale partij.

Feitelijk leidinggeven door de heer Mulder

De heer Mulder heeft feitelijk leiding gegeven aan het samenwerken met een illegale bemiddelaar en aan de misleidende communicatie hierover in de richting van de toezichthouder en de cliënten van Commandeur. De heer Mulder wist dat de illegale partij niet over een AFM-vergunning beschikte. Dit weerhield de heer Mulder er echter niet van om namens Commandeur de samenwerking met deze partij op te zoeken en hierover in richting van de AFM en cliënten een onjuist beeld te schetsen. De heer Mulder had het in zijn macht om de samenwerking met de illegale bemiddelaar niet aan te gaan, of te beëindigen, en hierover open te communiceren, maar heeft dit nagelaten.

De heer Mulder heeft Commandeur per 29 mei 2013 verkocht. De huidige beleidsbepalers van Commandeur waren niet bij de onderneming betrokken in de periode waarop de boete betrekking heeft.

Op deze zaak is nog het boeteregime van toepassing dat gold tot 1augustus 2009. Dat kende een systeem van vaste boetebedragen, waarbij de overtreding van artikel 4:11, tweede lid, Wft €6.000 bedroeg. Die boete is in deze zaak opgelegd. Het in het besluit vervatte oordeel van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel