Terug

Minister van Financiën stuurt wetgevingsbrieven naar de Tweede Kamer

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft de wetgevingsbrieven van de AFM en DNB, vergezeld van zijn reactie daarop, naar de Tweede Kamer verstuurd.

Minister van Financiën Dijsselbloem informeert de Tweede Kamer over actuele initiatieven voor wet- en regelgeving aan de hand van de wetgevingswensen van DNB en AFM. Zo wordt in de Wijzigingswet Financiële Markten 2015 informatie-uitwisseling tussen DNB en AFM inzake de Wet toezicht accountantsorganisaties opgenomen. De minister gaat met DNB in overleg over haar wens tot transparantie over online publicatie van geselecteerde gegevens. Vanwege de Europese regelgeving wil de minister met de toezichthouders de toekomstbestendigheid van de Wft verkennen.

Wetgevingsbrief AFM

De AFM geeft de minister mee dat in tegenstelling tot voorgaande jaren er op dit moment minder behoefte is aan omvangrijke nieuwe bevoegdheden. Op het gebied van consumentenbescherming zijn er de afgelopen jaren veel nieuwe regels en bevoegdheden bijgekomen, bijvoorbeeld met betrekking tot het provisieverbod. Zowel marktpartijen als de AFM hebben op dit moment tijd en ruimte nodig voor de implementatie en effectieve toepassing van deze regels. De AFM wijst op een verschuiving van nationale regelgeving naar regelgeving op Europees niveau en een aantal knelpunten daarbij.

Download

Meer informatie:

 


De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel