Terug

CBb vernietigt boete overkreditering

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft in hoger beroep een boete van de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) voor overkreditering bij hypotheken vernietigd. De boete was in 2009 opgelegd aan Postbank en is eerder door de rechtbank in Rotterdam bevestigd. Het betrof een onderzoek naar hypotheken uit 2007.

Volgens het CBb voldeed Postbank, ondanks een afwijkende toetsing, aan de toenmalige normen uit de Gedragscode Hypothecaire Financieringen, de zogeheten GHF. De GHF werd beschouwd als zelfregulering van de markt op het gebied van verantwoorde kredietverstrekking en bevatte onder meer normen gericht op het bepalen van de maximale leencapaciteit van consumenten.

Anders dan de AFM in haar besluiten heeft overwogen, heeft het CBb geoordeeld dat de GHF destijds ook ruimte bood aan kredietverstrekkers om af te wijken van de methode voor berekening van het bedrag dat consumenten op basis van deze code maximaal konden lenen. De AFM heeft naar het oordeel van het CBb onvoldoende aangetoond dat de open norm tegen overkreditering niet op de juiste manier zou zijn ingevuld.

Aanscherping hypotheeknormen

De normen voor de verstrekking van hypotheken zijn inmiddels aangescherpt. De zelfregulerende code is in 2011 aangepast. Er zijn onder meer lagere maximale hypotheken en minder uitzonderingen op de Code afgesproken. Per 1 januari 2013 zijn de normen vastgelegd in de ministeriële regeling waardoor ze in de wet zijn verankerd.


De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel