Terug

Leningen en rekening-courant via aanbieder niet verboden, wel mogelijk sturingsrisico

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Adviseurs en bemiddelaars mogen leningen krijgen van aanbieders. Ook mogen er rekening-courantverhoudingen zijn tussen beide partijen. Wel is het de vraag in hoeverre deze leningen en rekening-courantverhoudingen de onafhankelijkheid van deze groep financiële dienstverleners beïnvloeden. Ze kunnen daarmee afbreuk doen aan de bedoeling van het provisieverbod.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat de komende tijd inventariseren wat de omvang is vande uitstaande leningen en rekening-courantposities . De AFM zal onder meer in het jaarlijkse self-assessment, dat alle zelfstandige adviseurs en bemiddelaars moeten invullen, vragen stellen over rekening-courant en leningen. Op basis hiervan bekijkt de AFM in hoeverre sturingsrisico’s zich kunnen voordoen.

Het Financieele Dagblad besteedde woensdag 3 juli aandacht aan de mogelijke risico's van geldstromen tussen adviseurs, bemiddelaars en aanbieders. Voor nog lopende provisieafspraken is er vaak een rekening-courantverhouding tussen deze twee groepen. Ook kan er sprake zijn van uitstaande leningen van aanbieders aan adviseurs/bemiddelaars. In beide gevallen mag dit niet leiden tot sturing, bijvoorbeeld door krediet tegen niet-marktconforme voorwaarden aan te bieden.

Adviseurs, bemiddelaars en aanbieders zullen vanuit hun eigen rol zelf steeds de vraag moeten stellen of onderlinge afspraken en geldstromen passen in de nieuwe marktverhoudingen zoals die zijn ontstaan door het provisieverbod.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel