Terug

Ook autodealers moeten aan vakbekwaamheidseisen voldoen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Er komt voor autodealers geen uitzondering van de vakbekwaamheidseisen die op 1 januari 2014 van kracht worden. Net als alle financiƫle dienstverleners moeten autodealers die consumenten adviseren over bijvoorbeeld verzekeringen vanaf die datum een diploma hebben. Als ze uitsluitend bemiddelen (execution only) hoeven ze niet te voldoen aan de diplomaplicht. Wel moet de vakbekwaamheid dan in de bedrijfsvoering zijn gewaarborgd.

Het gelijke speelveld voor alle partijen op de financiële markten is een belangrijk uitgangspunt voor de AFM. Het vakblad voor financieel adviseurs VVP meldde dan ook ten onrechte op zijn website dat de AFM in gesprek is met het ministerie van Financiën over een mogelijke uitzondering van de diplomaplicht voor autodealers.

Veranderingen

De belangrijkste wijziging van de vakbekwaamheidseisen is de diplomaplicht voor alle adviseurs. Ook komt er een modulaire structuur met acht beroepskwalificaties voor adviseurs en vier voor gevolmachtigde agenten. Aan alle beroepskwalificaties zijn elementen als adviesvaardigheden en professioneel gedrag toegevoegd.

Voor die nieuwe diploma's geldt straks een driejaarlijks PE-examen. Daarnaast moet de financiële dienstverlener waarborgen dat alle klantmedewerkers op de hoogte zijn van alle actualiteiten die relevant zijn.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel