Terug

AFM publiceert interpretatie van norm voor passende volmachtbeloning

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) heeft een interpretatie gepubliceerd van de norm voor passende volmachtbeloning. Op grond van deze norm, die al sinds 1 januari 2012 van kracht is, moet de beloning aan gevolmachtigde agenten in redelijke verhouding te staan tot de verrichte werkzaamheden. Het doel van de norm is het voorkomen van sturing in de markt en het tegengaan van een waterbedeffect als gevolg van de beloningsregels voor het intermediaire kanaal.

De norm voor passende volmachtbeloning is een zogenoemde open norm. Dit betekent dat aanbieders van verzekeringen en gevolmachtigde agenten daar zelf op een adequate wijze invulling aan moeten geven. Uit een uitvraag naar de implementatie van de norm voor passende volmachtbeloning en gesprekken met een aantal marktpartijen is gebleken dat de markt een veelvoud aan verschillende beloningsmodellen hanteert. Deze modellen waarborgen de passendheid van de beloning niet altijd. Daarom geeft de AFM in deze interpretatie een nadere invulling aan de norm. Deze invulling is, met uitzondering van specifieke situaties, algemeen toepasbaar.

De AFM vindt dat het verrichtingentarief goed aansluit bij de kern van de norm voor passende volmachtbeloning. Het verrichtingentarief legt een directe relatie tussen de verrichte werkzaamheden en de beloning die daar tegenover staat. Voor andere, waardegerelateerde beloningsmodellen (zoals beloningen gebaseerd op een percentage van de premie) moeten strikte waarborgen worden gehanteerd om de passendheid te kunnen garanderen. Als waarborg moet in ieder geval een nominaal plafond worden ingesteld. Productie en omzetelementen zijn niet meer toegestaan. Daarnaast vindt de AFM dat rendementbeloningen niet meer mogelijk zijn.

Aanbieder en gevolmachtigde agent zijn beide verantwoordelijk voor naleving van de norm. Bij het uitbetalen en bij het ontvangen van de beloning moeten zij de norm in acht nemen. De AFM verwacht van verzekeraars en gevolmachtigde agenten dat zij deze nadere invulling toepassen in hun nieuwe beloningsmodellen en dat zij door het instellen van een nominaal plafond ervoor zorgen dat de totale beloning over 2012 ook passend is.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het ondernemersloket van de AFM. Het ondernemersloket is te bereiken op telefoonnummer 0800 - 6800 680 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel