Terug

Speech Michiel Denkers: “Van verklaring naar moreel-ethisch gedrag”

Lezing Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

“De eed kan een belangrijke bijdrage leveren aan de cultuurverandering in de financiële sector, en daarmee aan het herstel van vertrouwen. De waarde zit niet zozeer in de eed als instrument voor ons toezicht, als wel in de eed als instrument om het zelfbewustzijn en zelfkritisch vermogen van de sector te versterken.” Dit zei Michiel Denkers van de AFM bij de themamiddag “Van Verklaring naar Eed” van het Nederlands Compliance Instituut op 24 januari.

“Met de invoering van de eed is een belangrijke en mooie eerste stap gezet”, zei Denkers in zijn speech, onder de titel “Van verklaring naar moreel-ethisch gedrag”. Het ministerie van Financiën wil onderzoek doen naar de wenselijkheid van uitbreiding van sancties gekoppeld aan de eed, verplichte registratie en koppeling aan een systeem van tuchtrecht. “Dit zijn vragen waar wij – toezichthouders en de markt- natuurlijk ook alvast onze gedachten over kunnen laten varen.”

“De precieze afbakening vraagt nog wel wat denkwerk. De AFM heeft eerder gepleit voor uitbreiding naar individuele adviseurs. Veel mensen zijn voor hun financiële welzijn aangewezen op deskundig advies. De vertrouwensrelatie tussen de adviseur en zijn klant is dus cruciaal. Een klant moet er blindelings op kunnen vertrouwen dat de adviseur die hij in de arm neemt ook echt zijn belang dient. Of dit nou een adviseur is in dienst van een aanbieder of een onafhankelijke adviseur. Om die reden is de integriteit van deze adviseurs al enige jaren een belangrijk aandachtspunt van de AFM.”

“Onderzoek toont aan dat een eed effectief kan zijn in het beïnvloeden van mensen, mits ze herhaaldelijk herinnerd worden aan de eed. Het is dus zaak om een dynamiek op gang te krijgen waarbij het vuurtje gaande wordt gehouden en een omgeving te creëren waarin mensen actief bijdragen aan de discussie van wat wel en niet door de beugel kan. In plaats van dit geheel over te laten aan de individuele ondernemingen, zou een marktbreed instituut ondernemingen hierbij kunnen ondersteunen.”

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel