Terug

Provisieverbod is strikte scheiding tussen product en advies

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Het RTL Nieuws meldde woensdag dat de AFM scherp kijkt naar de nieuwe vormen van het in rekening brengen van advieskosten. Sinds 1 januari zijn nieuwe regels rond het provisieverbod van kracht. Dit betekent onder meer dat consumenten financieel advies voortaan rechtstreeks aan hun adviseur betalen. Dit geldt voor zelfstandige adviseurs, maar ook voor adviseurs van banken.

De brancheorganisatie van financiële intermediairs AdFiz heeft, zoals RTL ook meldde, bij de AFM navraag gedaan naar de manier waarop Rabobank haar kosten in rekening gaat brengen bij haar klanten. De AFM is met AdFiz van oordeel dat iedereen zich aan de regels moet houden en ziet daar op toe. De AFM is met Rabobank in gesprek over haar beloningsmodel.

De AFM vindt dat de kern van het provisieverbod bestaat uit de strikte scheiding tussen het advies en het eventueel af te sluiten financieel product. Iedere vorm van het al dan niet in rekening brengen van advies die hier toch enige verband tussen legt, is onwenselijk. Het doel van de nieuwe regelgeving is eerlijk en zuiver financieel advies in het belang van de klant, en kan met een ongewenste koppeling worden ondergraven.

De AFM is daarom ook in gesprek met Rabobank om te bezien in hoeverre het beloningsmodel van de bank past in de nieuwe normen en de doelstelling van het provisieverbod. Omdat bij Rabobank advies alleen betaald hoeft te worden als een product bij Rabobank wordt gekocht, ontstaat alsnog de oude situatie waarin advies en product worden vermengd worden. Dit staat haaks op de doelstellingen van het provisieverbod. De AFM vindt dit daarom onwenselijk.

De AFM heeft de afgelopen weken al tweemaal eerder gewezen op ongewenste ontwikkelingen. De advieskosten mogen niet worden betaald via (een deel van) de premie of andere periodieke betalingen voor een financieel product. Ook is het niet toegestaan de kosten voor het advies structureel kwijt te schelden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel