Terug

AFM legt last onder dwangsom op aan Bergheuvel B.V.

Maatregel

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 11 januari 2013 een last onder dwangsom opgelegd aan Bergheuvel B.V., omdat deze partij niet voldoet aan informatieverzoeken van de AFM. Er is om informatie verzocht, omdat het vermoeden bestaat dat Bergheuvel B.V. financiële diensten heeft verleend, of nog steeds verleent, zonder de verplichte AFM-vergunning.

Bergheuvel B.V. adviseert en/of bemiddelt mogelijk in pensioenen en verzekeringen. Het is wettelijk verboden om zonder vergunning te adviseren en te bemiddelen in financiële producten. Bergheuvel B.V. overtreedt daardoor mogelijk de Wet op het financieel toezicht (Wft). De AFM heeft de verzochte informatie nodig om vast te stellen of inderdaad sprake is van het overtreden van deze wet.

Het is belangrijk dat financiële dienstverleners beschikken over een vergunning van de AFM. Een vergunning biedt extra bescherming aan consumenten. Voordat de AFM een vergunning verleent, toetst zij onder meer of een financiële dienstverlener voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid, deskundigheid en integriteit. Bovendien moet een financiële dienstverlener met een vergunning zich houden aan de zogenoemde doorlopende gedragsregels. Deze gaan onder meer over een zorgvuldige dienstverlening aan consumenten.

Wat is een last onder dwangsom?

Met een last onder dwangsom probeert de AFM een geconstateerde overtreding te beëindigen en/of een verdere overtreding of een herhaling van de overtreding te voorkomen. De AFM draagt een onderneming of een persoon op (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als deze binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht (last) heeft voldaan, dan moet deze een geldsom betalen. In dit geval probeert de AFM informatie te verkrijgen die nodig is om onderzoek naar een mogelijke overtreding uit te voeren.

Bergheuvel B.V. uit Mill heeft de verzochte informatie niet binnen de gestelde termijn geleverd en is daarom verplicht de dwangsom te betalen. De AFM moet de informatie nog steeds ontvangen. Iedere dag dat Bergheuvel B.V. niet aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op met €5.000, tot een maximum van in totaal €50.000.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel