Terug

Korten op pensioenen raakt alle deelnemers, niet alleen gepensioneerden

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Op 22 januari 2013 meldt de Nederlandsche Bank (DNB) dat ongeveer 70 pensioenfondsen mogelijk gaan korten op pensioenen per 1 april 2013. De pensioenen van ruim 5 miljoen Nederlanders worden hierdoor geraakt.

Dekkingsgraad moet omhoog

Waarom korten pensioenfondsen? Dit doen ze om de dekkingsgraad op peil te krijgen. De dekkingraad moet van de wet minimaal 105% zijn. Voor elke 100 euro aan (toekomstige) pensioenuitkeringen moet een fonds dus minstens 105 euro aan beleggingen hebben.

Een pensioenfonds kan zijn dekkingsgraad verhogen door bijvoorbeeld de pensioenpremie te verhogen die deelnemers en werkgevers betalen, of doordat de werkgever een bedrag ineens in de pensioenpot stort. Korten van pensioenenaanspraken van werkenden en pensioenuitkeringen van gepensioneerden is vaak een uiterste maatregel.

Korting op je pensioen?

Als er daadwerkelijk gekort wordt, zullen gepensioneerden minder pensioen ontvangen per 1 april 2013. Gepensioneerden kunnen bij het op de website van het Nibud zien hoeveel lager hun pensioen gaat worden.

Ook werkende deelnemers worden door kortingen getroffen. Zij krijgen het vooruitzicht van een lager pensioen dan zij nu nog zien op mijnpensioenoverzicht.nl. Een op de vijf consumenten weet dat actieve deelnemers, slapers en gepensioneerden geraakt worden door een korting (AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012).

Om welke fondsen gaat het?

Op 19 februari 2013 publiceert de Pensioenfederatie, als vertegenwoordiger van de pensioenfondsen, de namen en de maatregelen van alle fondsen die de pensioenen gaan verlagen, zowel in 2013 als eventueel daarna. De 2 miljoen actieve deelnemers van deze fondsen krijgen voor 1 maart 2013 bericht over de korting op hun pensioen per 1 april 2013.

Volgens de Pensioenwet, waar de AFM toezicht op houdt, moet een pensioenfonds uiterlijk één maand voor de daadwerkelijke korting de deelnemers informeren. De AFM houdt toezicht op de communicatie van een pensioenfonds met zijn deelnemers.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel