Terug

Duidelijk beeld nodig van kwaliteit controles niet-OOB-accountantskantoren

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

In januari 2013 is de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) een nieuw onderzoek gestart: het themaonderzoek niet-OOB-accountantskantoren. Met dit onderzoek wil de AFM een duidelijk beeld krijgen van de kwaliteit van de wettelijke controles die worden uitgevoerd door accountantskantoren met een niet-OOB-vergunning.

Sinds de invoering van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) in 2006 mogen alleen accountantskantoren die een vergunning van de AFM hebben wettelijke controles uitvoeren. Bij de vergunningverlening kijkt de AFM of het kantoor voldoet aan de eisen in de Wta. Na de vergunningverlening vallen vergunninghouders doorlopend onder het toezicht van de AFM. Dat geldt zowel voor accountantskantoren die wettelijke controles mogen uitvoeren bij organisaties van openbaar belang (OOB-kantoren), als voor accountantskantoren die uitsluitend overige wettelijke controles mogen uitvoeren (niet-OOB-kantoren).

De afgelopen periode heeft de AFM vooral toezichtonderzoeken uitgevoerd bij OOB-kantoren. Van deze kantoren (zowel de Big 4-kantoren als de negen overige OOB-kantoren) heeft de AFM een goed beeld. Het is van belang om van de gehele markt een goed beeld te hebben en daarom richten we onze aandacht in 2013 op de niet-OOB-kantoren. Het onderzoek naar de niet-OOB-kantoren maakt deel uit van een breder toezichtthema van de AFM: de verhoging van de kwaliteit van governance, verslaggeving en accountantscontrole. Dit is één van de negen toezichtthema’s van de AFM in 2013.

Opzet themaonderzoek

Het themaonderzoek naar de kwaliteit van de wettelijke controles van niet-OOB-kantoren is in januari 2013 van start gegaan en neemt ongeveer een jaar in beslag. Van alle 450 niet-OOB-kantoren wordt een dwarsdoorsnede geselecteerd voor het themaonderzoek. Bij ieder geselecteerd kantoor beoordelen we de kwaliteit van een aantal controles en kijken we of jaarrekeningen voldoen aan de verslaggevingsvoorschriften. Zo willen we een algemeen beeld krijgen van de niet-OOB-kantoren.

In de eerste helft van 2013 worden dertig NBA-kantoren geselecteerd voor het onderzoek. Later in het jaar onderzoeken we twintig SRA-kantoren. Na evaluatie van de resultaten publiceren we de uitkomsten van beide deelonderzoeken. De publicaties bevatten niet alleen de bevindingen van de onderzoeken, maar ook onze generieke conclusies en aanbevelingen voor de gehele sector. Hoe het daarna verder gaat hangt uiteraard af van de uitkomsten van de onderzoeken. Als bepaalde tekortkomingen in de kwaliteit van de controles algemeen voorkomen, dan zal de sector met een plan van aanpak moeten komen om de kwaliteitsproblemen op te lossen. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de NBA en de SRA.

Spiegelen 

Verschillende partijen steunen op het oordeel van de accountant over de jaarrekeningen van niet-OOB-controlecliënten. Dat geldt voor de leiding van deze cliënten zelf, maar ook voor externe partijen zoals leveranciers, crediteuren, aandeelhouders, banken, de Belastingdienst en de Nederlandsche Bank. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat het oordeel van de accountant over de jaarrekening betrouwbaar is en dat de accountant zich bij de controle professioneel-kritisch heeft opgesteld. Voor al deze partijen is het noodzakelijk dat in kaart wordt gebracht hoe het is gesteld met de kwaliteit van de controles. 

Kantoren die aan het themaonderzoek deelnemen weten na afloop waar de AFM de lat voor kwaliteit legt en hoe het eigen kantoor zich tot die lat verhoudt. Kantoren die niet deelnemen kunnen zich aan de uitkomsten van het themaonderzoek spiegelen en zichzelf de vraag stellen hoe zij het ervan afgebracht zouden hebben. Mocht blijken dat bepaalde onderdelen van de controles bij meerdere kantoren tot problemen leiden, dan zal de AFM samen met de sector werken aan het verbeteren van de kwaliteit. Meer informatie over het themaonderzoek niet-OOB-kantoren.

Toezicht accountantsorganisaties in 2013

Naast het onderzoek bij de niet-OOB-kantoren continueert de AFM in 2013 het toezicht op de Big 4-kantoren en de negen overige OOB-kantoren. Momenteel worden onder meer onderzoeken afgerond die we sinds eind 2011 zijn gestart bij de overige OOB-kantoren. In maart 2013 publiceren we de uitkomsten hiervan. Ook zal de AFM dit jaar opnieuw onderzoek doen bij de Big 4-kantoren. Dit doen we gedeeltelijk samen met de Amerikaanse toezichthouder op accountantskantoren, de PCAOB.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel