Terug

Nederlandse biedingsregels beschermen diverse betrokken belangen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Op een openbaar bod op aandelen van een in Nederland genoteerde vennootschap, zijn de Nederlandse biedingsregels van toepassing. De biedingsregels zorgen voor adequate transparantie en een zorgvuldig proces. Hierbij worden de belangen van alle betrokken partijen meegewogen. Naast de bieder zijn dit de doelvennootschap, beleggers en overige stakeholders van de doelvennootschap.

Ook als een bod op voorhand geslaagd lijkt moet een bod door middel van publicatie van een biedingsbericht worden uitgebracht. Dit volgt uit de doelstelling van de biedingsregels, waaronder de bescherming van minderheidsaandeelhouders. Hierdoor komt de relevante informatie beschikbaar voor iedereen en niet slechts voor enkelen. Deze (spel)regels staan duidelijk in de wet en gelden voor iedereen. De regels en het proces met bijbehorende termijnen dienen ter bescherming van alle betrokken belangen.

De AFM is aangewezen hier toezicht op te houden. De AFM herkent zich dan ook niet in het beeld dat van haar rol in dit proces in het Financieele Dagblad van vandaag (pagina 9) wordt geschetst. In de betreffende casus werkt de AFM bovendien zowel qua inhoud als proces, nauw samen met de Noorse toezichthouder. Ook met de adviseurs van partijen houdt de AFM nauw contact opdat zowel de bescherming van de biedingsregels wordt gewaarborgd, als ook dat het proces voorspoedig verloopt.

De bevoegdheid van de AFM om toezicht te houden op deze transactie, is daarbij duidelijk in de wet geregeld. Wanneer een partij twijfelt aan deze bevoegdheid, kan zij hierover contact opnemen met de AFM. De AFM kan dan direct duidelijkheid geven, zoals ook in dit geval is gebeurd. Daarnaast bestaat alsnog de mogelijkheid om de AFM te verzoeken om ontheffing te verlenen van de biedingsregels. Zo’n verzoek zal niet worden toegewezen als dit in strijd is met de doelstellingen van de biedingsregels.

De voor biedingen geldende regels en daarbij behorende termijnen zijn opgenomen in de wet. Vooral wanneer een partij (andere) verwachtingen heeft of tussentijds wijzigingen wenst, is het goed vooraf de regels te raadplegen. 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel