Terug

AFM legt lasten onder dwangsom op voor niet invullen self-assessment

Maatregel

De Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) heeft op 28 januari en 4 februari 2013 lasten onder dwangsom opgelegd aan drie financieel dienstverleners die het self-assessment voor 2012 niet hebben ingevuld. Deze financieel dienstverleners is verzocht om de vragenlijst binnen tien dagen in te vullen. Ze zijn volgens de wet verplicht om medewerking te verlenen aan dit informatieverzoek van de AFM.

Het self-assessment is onderdeel van het toezicht van de AFM. Financieel dienstverleners zijn daarom verplicht het self-assessment in te vullen. Dankzij deze informatie krijgt de AFM beter inzicht in de markt, waardoor ze gerichter toezicht kan houden. Daarnaast kunnen ondernemingen met behulp van de vragenlijst zelf beoordelen of ze aan de verschillende regels voldoen.

Ruim 99 procent van de 7800 financieel dienstverleners die bij de AFM staan geregistreerd heeft het self-assessment ingevuld en verstuurd. Een minderheid heeft dat niet gedaan. De AFM heeft besloten uitsluitend een last onder dwangsom op te leggen aan partijen die zowel in het verleden als in het afgelopen jaar het self-assessment niet hebben ingevuld en verstuurd. De AFM heeft deze dienstverleners herhaaldelijk zowel per brief als telefonisch verzocht mee te werken aan het informatieverzoek. De financieel dienstverleners die het self-assessment voor een eerste keer niet hebben ingevuld en verstuurd, hebben een normoverdragende brief ontvangen.

De drie financieel dienstverleners zijn verplicht de dwangsom te betalen, omdat ze niet binnen de gestelde termijn het self-assessment hebben ingevuld en opgestuurd. Iedere dag dat niet aan de opgelegde last wordt voldaan, wordt een dwangsom verbeurd van €2.000 tot een maximum van €20.000. Het gaat om Financieel Advies Horst B.V., dhr. W. de Jong (De Jong Verzekeringen) en dhr. A.J. van Zanten (Alex van Zanten Assurantiebemiddeling).

Het was afgelopen jaar de eerste keer dat de AFM de vragenlijst aan alle financieel dienstverleners heeft gestuurd. Tot en met 2011 konden de leden van de Stichting Financiële Dienstverlening (StFD) het self-assessment via deze stichting invullen. De StFD heeft haar activiteiten echter per 31 december 2011 beëindigd.

Wat is een last onder dwangsom?

Een last onder dwangsom is een maatregel waarbij een financieel dienstverlener een termijn krijgt waarbinnen hij dient te voldoen aan een opdracht (last). Een last is erop gericht dat de betrokken financieel dienstverlener iets doet (bijvoorbeeld een norm naleven) of met iets stopt (bijvoorbeeld het overtreden van een norm). In dit geval moet de financieel dienstverlener het self-assessment invullen en naar de AFM opsturen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel