Terug

AFM en accountantsorganisaties in gesprek over toezichtsnormen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Onder gastheerschap van de NBA hebben vertegenwoordigers van een aantal grote en middelgrote kantoren op 12 februari jl. samen met de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) van gedachten gewisseld over de normstelling die geldt voor het werk van accountants. Specifiek is vanuit de toezichthouder aangegeven welke afwegingen de AFM in de toezichtspraktijk hanteert bij de beoordeling van de controlewerkzaamheden aan de hand van die normen.

Aan de hand van een aantal voorbeelden maakte de AFM duidelijk dat ze aan de diverse standaarden een verschillende weging toekent. Aspecten die de onderbouwing van de verklaring beïnvloeden, de betrokkenheid van de accountant betreffen of die raken aan continuïteit, fraudedetectie of de integriteit van de accountant worden zwaarder gewogen dan bijvoorbeeld gebreken in de vastlegging of het onvoldoende valideren van controleprogramma’s. Daarbij werd de kanttekening geplaatst dat iedere accountant wel geacht wordt de geldende beroepstandaarden onverkort toe te passen.

Voorts discussieerden de aanwezigen over een specifieke casus, de controle van de fiscale holding en de toepassing van COS 600. De NBA en de AFM gaan samen werken aan een praktijkhandreiking over dit onderwerp.

De rondetafelbijeenkomst had tot doel de uitwisseling van informatie en daarmee ook het wederzijds begrip tussen toezichthouder en beroepspraktijk te verbeteren.

Gerben Everts, lid van het bestuur van de AFM: ‘Aanleiding voor deze rondetafelbijeenkomst was de behoefte van een aantal kantoren aan meer duidelijkheid over de wijze waarop de AFM de beroepsstandaarden interpreteert. Die duidelijkheid hebben wij nu gegeven. Verschillen van mening tussen de AFM en de accountantsorganisaties werden de afgelopen jaren nog wel eens te gemakkelijk afgedaan als interpretatieverschillen. Deze ronde tafel toonde een opmerkelijke eensgezindheid. Voor de accountants is inmiddels goed herkenbaar wat onze beoordelingen en afwegingen zijn. De eigen beroepsstandaarden van accountants leggen de lat voor een goede controle nu eenmaal hoog. En terecht. Daar zien wij met gepaste maatvoering op toe.’

De AFM voelt zich aangemoedigd door de rondetafelbijeenkomst. Ook de NBA is tevreden over het initiatief. Voorzitter Huub Wieleman: “Een open communicatie tussen toezichthouder en beroepspraktijk is in ieders belang. Daarmee voorkom je misverstanden. Daarnaast is de uitwisseling zeer relevant voor onze rol van standard setter.”

De AFM en NBA hebben met elkaar afgesproken verdere opvolging te geven aan dit initiatief. Aan de rondetafelbijeenkomst namen 23 accountants en toezichthouders deel.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel