Terug

Europese toezichthouder EIOPA publiceert rapport over effectieve pensioencommunicatie

Rapport Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Europese pensioen- en verzekeraarstoezichthouder EIOPA heeft aanbevelingen gedaan voor effectieve pensioencommunicatie. Op basis van gedragseconomische inzichten zijn tien aandachtspunten voor goede communicatie geformuleerd. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt deze aanbevelingen zeer relevant voor alle partijen die met consumenten communiceren over pensioenen.

EIOPA geeft beleidsmakers van onder meer de Europese Commissie advies over effectieve informatieverstrekking op het gebied van tweedepijler premiepensioenregelingen. Het rapport 'Good practices on information provision for DC schemes' pleit voor een nieuwe aanpak die de deelnemer helpt om goede financiële beslissingen te nemen voor de oude dag. Het rapport van EIOPA sluit goed aan bij eerdere aanbevelingen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Gedragseconomie

Gedragseconomische inzichten kunnen helpen de informatiebehoeften van een gemiddelde pensioendeelnemer te begrijpen. Deze inzichten zijn vertaald in een checklist met tien aandachtspunten voor beleidsmakers, verzekeraars en pensioenfondsen bij het opstellen van pensioeninformatie. 

Allereerst moet het gedragsdoel duidelijk zijn: wat moet de de lezer gaan doen? Welke (financiële) beslissingen moet de pensioendeelnemer nemen op basis van de informatie? Belangrijke kerninformatie, zoals “Op welk pensioeninkomen kan ik rekenen?” en Kan ik de risico’s om dat te bereiken dragen?” moet in een ‘eerste laag’ van informatie beschikbaar zijn (bijvoorbeeld op de eerste pagina). In diepere lagen van informatie (zoals achterliggende internetpagina’s of een bijlage) kan technisch meer complexe en juridische informatie te vinden zijn.

Gebruik eenvoudig taalgebruik, een consistente vocabulaire, en vermijd jargon, zo adviseert EIOPA. Maak informatie, en in het bijzonder de cijfers, ook persoonlijk relevant voor de consument. Zo willen mensen de toekomstige uitkomsten kunnen vergelijken met het inkomen nu.

Goede voorbeelden

Het rapport illustreert de aandachtspunten met bestaande voorbeelden van pensioeninformatie uit verschillende Europese lidstaten, waaronder het pensioenregister mijnpensioenoverzicht.nl en het Engelse pensioenfonds NEST.
 
Aandacht voor goede en effectieve pensioencommunicatie is nog geen gemeengoed in de Europese Unie. Informatie over pensioenen is vaak nog te ingewikkeld. Presentatie, taalgebruik en de manier waarop cijfers worden gepresenteerd sluiten niet aan bij de kennis en vaardigheden van de gemiddelde pensioendeelnemer. Het rapport benadrukt dan ook het belang van onderzoek onder consumenten naar de begrijpelijkheid en vindbaarheid van informatie.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel