Terug

Vastgoedpartijen werken aan beroeps- en gedragsregels

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Taxateurs van zakelijk vastgoed werken gemeenschappelijk aan interne beroeps- en gedragsregels, inclusief kwaliteitsborging via intern toezicht. Dit moet meer eenduidige, inzichtelijke en reëlere taxaties van zakelijk vastgoed opleveren. De taxatiebranche wordt hiermee verder geprofessionaliseerd. Besloten is dit centraal te coördineren en een kwartiermaker hier in 2014 verder invulling aan te laten geven.

De betrokken belangenorganisaties NVM, VBO Makelaar, VastgoedPro, RICS,  VastgoedCert en SCVM hebben dat op 18 december besloten tijdens het rondetafelgesprek over vastgoedtaxaties, georganiseerd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank (DNB). Aan tafel zaten ook andere vastgoedpartijen en belanghebbenden.

Als kwartiermaker hebben marktpartijen Aart Hordijk benoemd. Hij zal zich laten bijstaan door een slagvaardig begeleidingsteam. Het team kan door de kwartiermaker nog worden uitgebreid met andere vertegenwoordigers van de taxatie discipline. De kwartiermaker zal het pad effenen voor een register van taxateurs dat de kwaliteit van de taxateurs weergeeft en bewaakt. Beoogd wordt de bestaande stichting VastgoedCert zodanig om te vormen naar een orgaan dat de verantwoordelijkheden op zich kan gaan nemen.

Hiermee is een belangrijke stap gezet in de verdere professionalisering van de taxatiebranche in Nederland, stellen AFM en DNB. De branche komt tegemoet aan de oproep van toezichthouders. ‘Er waren al goede initiatieven, alleen waren die versnipperd. Nu komen die samen. Het biedt de taxateurs de mogelijkheid gemeenschappelijke zaken aan te pakken en bij te dragen aan reële taxaties. Daarmee geven taxateurs te kennen zich goed bewust te zijn van hun maatschappelijke rol’, aldus Gerben Everts, lid van het bestuur van de AFM.

Tijdens het rondetafelgesprek is ook door belangenorganisaties van vastgoedeigenaren besloten stappen te zetten richting een vastgoedtransactieregister. De coördinatie daarvan ligt bij Johan Buijs bestuurslid van IVBN. Dit register geeft de taxateur toegang tot gegevens over andere vastgoedtransacties wat bijdraagt tot reële taxaties en aan een betere onderbouwing ervan.

De AFM en DNB onderschrijven het belang van de woensdag 18 december 2013 genomen stappen. De weg wordt vrijgemaakt om tot beroeps- en gedragsregels voor alle taxateurs te komen, terwijl ook de mogelijkheden worden verbeterd de communicatie rondom uitgevoerde taxaties inzichtelijker te maken. ‘Ik kan ook namens DNB zeggen dat wij tevreden zijn met deze ontwikkeling’. zei Jan Sijbrand, lid van de directie van DNB. ´Gelukkig hoeven de taxateurs de vervolgstappen niet alleen te zetten, vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars, financiers en accountants zijn bereid hen daarbij te ondersteunen.’

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel