Terug

AFM legt last onder dwangsom op aan Ruyterborgh Investment N.V.

Maatregel

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 18 november 2013 een last onder dwangsom opgelegd aan Ruyterborgh Investment N.V. Ruyterborgh Investment handelt tevens onder de naam Eurovest en Verenigd Europees Advies & Incassobureau. Ruyterborgh Investment voldoet niet aan informatieverzoeken van de AFM, die deze informatie nodig heeft om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden.

De AFM vermoedt dat Ruyterborgh Investment effecten heeft aangeboden aan consumenten, of nog steeds aanbiedt, zonder een prospectus dat de AFM heeft goedgekeurd.

Investeren in Duits onroerend goed

Ruyterborgh Investment biedt consumenten de mogelijkheid via een obligatie te investeren in Duits onroerend goed. Hieruit volgt dat Ruyterborgh mogelijk effecten aanbiedt in de zin van artikel 5:2 Wet op het financieel toezicht (Wft). Dat mag volgens de Wft in beginsel niet zonder een prospectus dat de AFM heeft goedgekeurd. De AFM heeft onder meer om een toelichting op de activiteiten die Ruyterborgh Investment verricht gevraagd, alsmede afschriften van de standaardovereenkomsten die obligatiehouders met Ruyterborgh  Investment sluiten, om zo vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden.

Ruyterborgh Investment heeft de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn geleverd. Sinds 3 december 2013 is Ruyterborgh Investment daarom verplicht de dwangsom te betalen. De AFM moet de informatie nog steeds ontvangen. Iedere dag dat Ruyterborgh Investment niet aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op met €5.000 tot een maximum van €50.000.

Wat is een last onder dwangsom?

Een last onder dwangsom is een instrument waarmee een onderneming of een persoon wordt opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet de onderneming/persoon een geldsom betalen. In dit geval probeert de AFM informatie te verkrijgen die nodig is om onderzoek naar een mogelijke overtreding uit te voeren.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel