Terug

Aanbieders maken redelijke start met kostprijsmodel

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Banken en verzekeraars hebben dit jaar een redelijke start gemaakt met het zogenoemde kostprijsmodel, dat ze gebruiken om de advies- en distributiekosten apart bij consumenten in rekening te brengen. Dat concludeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Het kostprijsmodel is een open norm, die relatief laat aan de markt bekend is gemaakt. Marktpartijen hebben dit jaar begrijpelijkerwijs moeten zoeken naar een goede invulling van deze norm.

In de eerste helft van dit jaar heeft de AFM een informatieverzoek naar banken en verzekeraars gestuurd, waaruit een aantal aandachtspunten naar voren kwam. In september heeft de AFM vervolgens met een aantal partijen gesproken over deze resultaten uit het informatieverzoek. Ook heeft de toezichthouder de rapportages ontvangen die accountants hebben opgesteld naar aanleiding van hun controles van de kostprijsmodellen. Naar aanleiding hiervan hebben de meeste partijen aanpassingen doorgevoerd in hun kostprijsmodel.

Verdere verbeteringen

Er is nog ruimte voor verdere verbetering van de kostprijsmodellen. Deze kunnen in sommige gevallen leiden tot aanpassingen in de tarieven. In een tweede brief, die afgelopen week is verstuurd, geeft de AFM banken en verzekeraars een nadere toelichting op deze aandachtspunten.

Aanbieders moeten de aandachtspunten uit deze brief en de bevindingen van de accountant gebruiken om te beoordelen of het kostprijsmodel en/of de berekening van de advieskosten voor 2014 moet worden aangepast. De toezichthouder roept marktpartijen op om de gevraagde verbeteringen zo snel mogelijk door te voeren, en om waar nodig de tarieven voor 2014 hierop aan te passen.

Accountantscontrole

De inhoudelijke en kritische blik van de externe accountant op de toepassing van het kostprijsmodel stelt de AFM in staat om ook in de toekomst toezicht te houden op het kostprijsmodel. Aan de hand van deze controle van de berekening van de tarieven voor 2014 bepaalt de AFM of er aanleiding is voor verdere aandacht voor dit onderwerp.

Waarom een kostprijsmodel?

Banken en verzekeraars gebruiken het kostprijsmodel om hun advies- en distributiekosten te berekenen voor financiële producten die onder het provisieverbod vallen. De advies- en distributiekosten moeten in het dienstverleningsdocument (DVD) worden vermeld. Consumenten kunnen zo een vergelijking maken tussen de advies- en distributiekosten van banken en verzekeraars, en de kosten van zelfstandig adviseurs en bemiddelaars. Een externe accountant moet het kostprijsmodel van de directe aanbieder controleren.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel