Terug

Drie boetes voor het illegaal aanbieden van flitskrediet

Maatregel

De boete/lod is onherroepelijk

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een boete opgelegd aan de aanbieder van flitskrediet BA Finance en aan de twee bestuurders van die onderneming. Ze zijn beboet voor het zonder vergunning aanbieden van kortlopende kredieten (flitskrediet).

Stand van zaken juridische procedure
Boete opgelegd  Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
5-12-2013 16-01-2014  23-04-20141 28-04-2014    21-2-20152 2-3-2015     03-05-20163

1) De AFM heeft het bezwaar ongegrond verklaard, met aanvulling van de motivering.
2) De rechtbank Rotterdam heeft het beroep van BA Finance ongegrond verklaard en het boetebesluit in stand gelaten. De boeteoplegging aan de heer Batenburg heeft de rechtbank Rotterdam gehandhaafd, doch de hoogte van de opgelegde boete gematigd van €50.000 naar €25.000. ook de boeteoplegging aan de heer Bak heeft de rechtbank Rotterdam gehandhaafd, doch de hoogte van de opgelegde boete gematigd van €100.000 naar €50.000.
3) Het CBb heeft het hoger beroep ongegrond verklaard, waarmee de boete aan BA Finance B.V. onherroepelijk is geworden.

Hieronder staan de drie afzonderlijke publicaties van de boetes en de bijbehorende besluiten.

AFM legt boete op aan BA Finance voor aanbieden van flitskrediet zonder vergunning

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 5 december 2013 een bestuurlijke boete van €150.000 opgelegd aan BA Finance B.V. De boete is opgelegd omdat BA Finance in de periode van mei 2011 tot maart 2013 flitskrediet heeft aangeboden zonder te beschikken over een vergunning van de AFM. Dat is een overtreding van de Wet op het financieel toezicht (artikel 2:60, eerste lid, Wft).

BA Finance bood via haar website www.cashbob.nl consumenten de mogelijkheid om snel geld te lenen, voor korte tijd en tegen hoge kosten. BA Finance zelf bracht de consument uitsluitend lage servicekosten in rekening, maar als de lening niet binnen de overeengekomen zeven dagen werd terugbetaald, droeg BA Finance het dossier ter incasso over aan Credit Consulting B.V. Die bracht de consument hoge niet-nakomingskosten in rekening, bijvoorbeeld €135 op een krediet van €500. In ongeveer 80 procent van de gevallen werd het dossier aan het incassobureau overgedragen.

Aanvankelijk had Credit Consulting dezelfde eigenaar als BA Finance. Later is de onderneming verkocht, maar bleef de werkwijze hetzelfde. Naderhand heeft BA Finance nog een andere werkwijze gehanteerd, die inhield dat voor het verkrijgen van een krediet een betaalde garantstelling door Credit Consulting verplicht was.

Sinds 25 mei 2011 is het verboden om dit soort kortlopende kredieten (flitskredieten) aan te bieden zonder vergunning van de AFM. Alleen als er uitsluitend onbetekenende kosten in rekening worden gebracht, geldt er een uitzondering op de vergunningplicht. De AFM vindt dat BA Finance niet onder deze uitzondering viel. Aanbieders van flitskrediet mogen geen tarieven in rekening brengen die hoger zijn dan het maximale wettelijke rentepercentage (15 procent) als ze vallen onder de vergunningplicht.

Het gaat om een ernstige overtreding. Met de door BA Finance aangeboden flitskredieten heeft Credit Consulting forse bedragen verdiend, ten koste van financieel kwetsbare consumenten, die voor het flitskrediet hoge kosten verschuldigd waren. Hierbij bestond het risico dat deze consumenten steeds dieper in de schulden kwamen.

Voor deze overtreding geldt een basisbedrag van €2.000.000. Het basisbedrag kan worden verhoogd of verlaagd als de ernst of duur van de overtreding, of de mate van verwijtbaarheid daartoe aanleiding geven. In dit geval ziet de AFM aanleiding om het basisbedrag met 25% te verhogen op grond van de ernst van de overtreding en met 25% op grond van de verwijtbaarheid. Bij het vaststellen van de hoogte van de boete houdt de AFM ook rekening met de draagkracht van de overtreder. De draagkracht van BA Finance is reden om de boete te verlagen tot €150.000.

Een vergunning biedt extra bescherming aan consumenten. Voordat de AFM een vergunning verleent, toetst zij onder meer of een onderneming voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid, deskundigheid en integriteit. Bovendien moet een onderneming met een vergunning zich houden aan de zogenoemde doorlopende gedragsregels. Deze gaan onder meer over een zorgvuldige dienstverlening aan consumenten.

Het volledige besluit kunt u hienaast downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

Boete voor de heer Bak voor feitelijk leidinggeven aan illegaal aanbieden flitskrediet

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 5 december 2013 een bestuurlijke boete van € 100.000,- opgelegd aan de heer R.J. Bak te Rotterdam. De boete is opgelegd, omdat de heer Bak in de periode van mei 2011 tot maart 2013 feitelijk leiding heeft gegeven aan een overtreding door de flitskredietaanbieder BA Finance B.V. Dit bedrijf beschikte niet over de verplichte vergunning van de AFM. Dat is een overtreding van de Wet op het financieel toezicht (artikel 2:60, eerste lid, Wft).

Overtreding BA Finance

BA Finance bood via haar website www.cashbob.nl consumenten de mogelijkheid om snel geld te lenen, voor korte tijd en tegen hoge kosten. BA Finance zelf bracht de consument uitsluitend lage servicekosten in rekening, maar als de lening niet binnen de overeengekomen zeven dagen werd terugbetaald, droeg BA Finance het dossier ter incasso over aan Credit Consulting B.V. Die bracht de consument hoge niet-nakomingskosten in rekening, bijvoorbeeld €135 op een krediet van €500. In ongeveer 80 procent van de gevallen werd het dossier aan het incassobureau overgedragen.

Aanvankelijk had Credit Consulting dezelfde eigenaar als BA Finance. Later is de onderneming verkocht, maar bleef de werkwijze hetzelfde. Naderhand heeft BA Finance nog een andere werkwijze gehanteerd, die inhield dat voor het verkrijgen van een krediet een betaalde garantstelling door Credit Consulting verplicht was.

Sinds 25 mei 2011 is het verboden om dit soort kortlopende kredieten (flitskredieten) aan te bieden zonder vergunning van de AFM. Alleen als er uitsluitend onbetekenende kosten in rekening worden gebracht, geldt er een uitzondering op de vergunningplicht. De AFM vindt dat BA Finance niet onder deze uitzondering viel. Aanbieders van flitskrediet mogen geen tarieven in rekening brengen die hoger zijn dan het maximale wettelijke rentepercentage (15 procent) als ze vallen onder de vergunningplicht.

Het gaat om een ernstige overtreding. Met de door BA Finance aangeboden flitskredieten heeft Credit Consulting forse bedragen verdiend, ten koste van financieel kwetsbare consumenten, die voor het flitskrediet hoge kosten verschuldigd waren. Hierbij bestond het risico dat deze consumenten steeds dieper in de schulden kwamen.

Feitelijk leidinggeven door de heer Bak

De heer Bak was één van de twee bestuurders van BA Finance en was rechtstreeks bij de overtreding betrokken. Hij wist van de overtreding, hij was in de positie om die te stoppen, maar heeft dat nagelaten. Volgens in de rechtspraak ontwikkelde criteria gaf hij daarmee feitelijk leiding aan de overtreding.

Voor deze overtreding geldt een basisbedrag van €2.000.000. Het basisbedrag kan worden verhoogd of verlaagd als de ernst of duur van de overtreding, of de mate van verwijtbaarheid daartoe aanleiding geven. In dit geval ziet de AFM aanleiding om het basisbedrag met 25% te verhogen op grond van de ernst van de overtreding en met 25% op grond van de verwijtbaarheid. Bij het vaststellen van de hoogte van de boete houdt de AFM ook rekening met de draagkracht van de overtreder. Die draagkracht is reden om de boete voor de heer Bak vast te stellen op €100.000.

Vergunning algemeen

Een vergunning biedt extra bescherming aan consumenten. Voordat de AFM een vergunning verleent, toetst zij onder meer of een onderneming voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid, deskundigheid en integriteit. Bovendien moet een onderneming met een vergunning zich houden aan de zogenoemde doorlopende gedragsregels. Deze gaan onder meer over een zorgvuldige dienstverlening aan consumenten.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

Boete voor de heer Batenburg voor feitelijk leidinggeven aan illegaal aanbieden flitskrediet

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 5 december 2013 een bestuurlijke boete van € 50.000,- opgelegd aan de heer M. Batenburg te Rotterdam. De boete is opgelegd, omdat de heer Batenburg in de periode van mei 2011 tot maart 2013 feitelijk leiding heeft gegeven aan een overtreding door de flitskredietaanbieder BA Finance B.V. Dit bedrijf beschikte niet over de verplichte vergunning van de AFM. Dat is een overtreding van de Wet op het financieel toezicht (artikel 2:60, eerste lid, Wft).

Overtreding BA Finance

BA Finance bood via haar website www.cashbob.nl consumenten de mogelijkheid om snel geld te lenen, voor korte tijd en tegen hoge kosten. BA Finance zelf bracht de consument uitsluitend lage servicekosten in rekening, maar als de lening niet binnen de overeengekomen zeven dagen werd terugbetaald, droeg BA Finance het dossier ter incasso over aan Credit Consulting B.V. Die bracht de consument hoge niet-nakomingskosten in rekening, bijvoorbeeld €135 op een krediet van €500. In ongeveer 80 procent van de gevallen werd het dossier aan het incassobureau overgedragen.

Aanvankelijk had Credit Consulting dezelfde eigenaar als BA Finance. Later is de onderneming verkocht, maar bleef de werkwijze hetzelfde. Naderhand heeft BA Finance nog een andere werkwijze gehanteerd, die inhield dat voor het verkrijgen van een krediet een betaalde garantstelling door Credit Consulting verplicht was.

Sinds 25 mei 2011 is het verboden om dit soort kortlopende kredieten (flitskredieten) aan te bieden zonder vergunning van de AFM. Alleen als er uitsluitend onbetekenende kosten in rekening worden gebracht, geldt er een uitzondering op de vergunningplicht. De AFM vindt dat BA Finance niet onder deze uitzondering viel. Aanbieders van flitskrediet mogen geen tarieven in rekening brengen die hoger zijn dan het maximale wettelijke rentepercentage (15 procent) als ze vallen onder de vergunningplicht.

Het gaat om een ernstige overtreding. Met de door BA Finance aangeboden flitskredieten heeft Credit Consulting forse bedragen verdiend, ten koste van financieel kwetsbare consumenten, die voor het flitskrediet hoge kosten verschuldigd waren. Hierbij bestond het risico dat deze consumenten steeds dieper in de schulden kwamen.

Feitelijk leidinggeven door de heer Batenburg

De heer Batenburg was één van de twee bestuurders van BA Finance en was rechtstreeks bij de overtreding betrokken. Hij wist van de overtreding, hij was in de positie om die te stoppen, maar heeft dat nagelaten. Volgens in de rechtspraak ontwikkelde criteria gaf hij daarmee feitelijk leiding aan de overtreding.

 

Voor deze overtreding geldt een basisbedrag van €2.000.000. Het basisbedrag kan worden verhoogd of verlaagd als de ernst of duur van de overtreding, of de mate van verwijtbaarheid daartoe aanleiding geven. In dit geval ziet de AFM aanleiding om het basisbedrag met 25% te verhogen op grond van de ernst van de overtreding en met 25% op grond van de verwijtbaarheid. Bij het vaststellen van de hoogte van de boete houdt de AFM ook rekening met de draagkracht van de overtreder. Die draagkracht is reden om de boete voor de heer Batenburg vast te stellen op €50.000.

Vergunning algemeen

Een vergunning biedt extra bescherming aan consumenten. Voordat de AFM een vergunning verleent, toetst zij onder meer of een onderneming voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid, deskundigheid en integriteit. Bovendien moet een onderneming met een vergunning zich houden aan de zogenoemde doorlopende gedragsregels. Deze gaan onder meer over een zorgvuldige dienstverlening aan consumenten.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel