Terug

Een Verordening Marktmisbruik: wat gaat er straks veranderen?

De AFM schrijft Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

blog

Johannes de Jong, jurist bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in een artikel in het jaarboek Compliance geschreven over de aanstaande Verordening Marktmisbruik (MAR).

In het eerste deel van het artikel geeft Johannes de Jong inzicht in de veranderingen die de MAR brengt ten opzichte van het huidige regime. Denk bijvoorbeeld aan wijzigingen op het gebied van de handel op zogenaamde ‘organised trading facilities’ (OTF’s), grondstof- en gerelateerde markten en emissierechtenmarkten.

Daarnaast komt er een verbod op benchmarkmanipulatie en worden concrete voorbeelden van high frequency trading (HFT) die als marktmanipulatie kwalificeren opgenomen in de MAR. Ook wordt onder meer het verbod van gebruik van voorwetenschap aangescherpt.

Gevolgen voor uitgevende ondernemingen

In het tweede deel gaat de auteur in op wat de MAR voor uitgevende ondernemingen gaat betekenen. Te denken valt hierbij aan meldingen van transacties door leidinggevenden aan de AFM en de uitgevende onderneming. Naast transacties in ‘eigen aandelen’ en daarvan afgeleide financiële instrumenten moeten leidinggevenden straks bijvoorbeeld ook melding doen van transacties in schuldinstrumenten uitgegeven door de eigen onderneming. Ook komt het uitstelrecht bij de incidentele openbaarmakingsplicht aan bod.

Tot slot bevat de MAR belangrijke wijzigingen op het gebied van de regels over de insiderlijst, het reglement voorwetenschap, de open en gesloten perioden, aandelen- en optieplannen en het polsen van (potentiële) aandeelhouders. De MAR zal vermoedelijk begin 2016 in Nederland in werking treden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel