Terug

Reactie AFM op uitspraak Accountantskamer

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

blog

De Accountantskamer heeft maandag 19 augustus 2013 uitspraak gedaan over de tuchtklacht die de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) heeft aangespannen tegen de voormalige accountant van woningcorporatie Vestia. De AFM voelt zich in haar toezichtstaak gesteund nu de Accountantskamer al haar verwijten tegen de accountant gegrond acht.

Deze verwijten houden in dat de accountant heeft nagelaten de juistheid en volledigheid van de derivaten van Vestia vast te stellen; de juistheid van de waarderingsmethode van de derivaten vast te stellen; de juistheid en volledigheid van de toelichting in de jaarrekening vast te stellen; en in de controle gebruik te maken van specifieke deskundigheid op het gebied van derivaten.

Overtreding gedrags- en beroepsregels

De AFM ziet haar onderzoeksconclusies bevestigd in de constatering van de Accountantskamer dat de betrokken accountant op een ‘niet te onderschatten wijze’ de gedrags- en beroepsregels heeft overtreden. De Accountantskamer bevestigt verder dat de betrokken accountant de controle van de jaarrekening 2010 met onvoldoende diepgang en met een onvoldoende professioneel-kritische instelling heeft gepland en uitgevoerd. Daardoor heeft hij volgens de Accountantskamer een goedkeurende accountantsverklaring in het maatschappelijk verkeer  gebracht zonder dat daarvoor een deugdelijke grondslag kan worden vastgesteld.

De Accountantskamer trekt hiermee dezelfde conclusie als de AFM als er sprake is van onvoldoende controles. Een verklaring afgeven zonder deugdelijke grondslag, is in strijd met de fundamentele beginselen van de accountantscontrole.

Maatregel

De AFM bestudeert de uitspraak nog specifiek op het punt van de berisping als passende sanctie. Daarbij wijst de AFM op de ernst van de verwijten en de maatschappelijke impact die mede door het schenden van de regels is ontstaan.

Volgens de Accountantskamer had de schending in beginsel de maatregel van (tijdelijke) doorhaling kunnen rechtvaardigen, conform verzoek van de AFM. Ze volstaat echter met een berisping, omdat zijn accountantsorganisatie al gewichtige maatregelen tegen hem heeft genomen, hij niet meer als externe accountant werkzaam is, hij niet eerder met het tuchtrecht in aanraking is geweest en al nadeel heeft ondervonden door de publiciteit over deze zaak.

Achtergrond

De AFM heeft in oktober 2012 een tuchtrechtklacht bij de Accountantskamer ingediend tegen de accountant die de jaarrekeningcontrole 2010 van Vestia heeft verricht. Daarnaast heeft de AFM in december 2012 de conclusies gepubliceerd uit het onderzoek naar de controle van woningcorporaties door de vier grootste accountantsorganisaties.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel