Terug

IOSCO publiceert rapporten over standaarden financiële marktinfrastructuren

Internationaal Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

rapport

De International Organization of Securities Commissions (IOSCO) heeft drie rapporten gepubliceerd met betrekking tot standaarden voor financiële marktinfrastructuren. Dat gebeurt in samenwerking met de Commission on Payment and Settlement Systems (CPSS), dat wereldwijd standaarden ontwikkelt voor betalings-, clearing- en afwikkelsystemen.

Financiële marktinfrastructuren - zoals centrale tegenpartijen, effectenafwikkelsystemen, centrale effectenbewaarinstellingen, transactieregisters en betalingssystemen - zijn essentieel voor het goed en ordelijk functioneren van het wereldwijde financiële systeem. Als zo’n infrastructuur operationeel in de problemen komt, kan dat grote gevolgen hebben voor het goed functioneren van financiële markten. Het is dus van belang om te streven naar een uniforme set van standaarden waaraan infrastructuren moeten voldoen. 

De eerste publicatie geeft een overzicht van de vorderingen van landen bij het doorvoeren van de ‘Principes van financiële markt infrastructuren’. Deze principes zijn in 2012 opgesteld en bevatten de belangrijkste criteria waaraan financiële marktinfrastructuren moeten voldoen. Dit rapport geeft voor alle landen aan hoe ver ze zijn met regelgeving om de principes uit 2012 te verankeren.

Het tweede rapport focust op zowel (derivaten)transactieregisters als de toezichthouders daarvan. Het doel van het rapport is om duidelijkheid te geven over de toegankelijkheid tot de data in de transactieregisters voor toezichthouders. Deze registers zijn naar aanleiding van de kredietcrisis in het leven geroepen om zo meer inzicht en transparantie in de derivatenmarkt te geven aan toezichthouders.

De derde publicatie bevat een consultatie over op te stellen standaarden voor herstel van de financiële marktinfrastructuren. Sinds de crisis is er veel meer aandacht gekomen voor relevante financiële infrastructuren. Deze spelen een essentiële rol in de financiële systemen en een (wanordelijk) faillissement kan grote effecten hebben op de financiële markten.

In het rapport wordt ingegaan op de plannen die bijvoorbeeld centrale tegenpartijen moeten hebben bij een dreigende verstoring. Ook wordt aangegeven hoe toezichthouders in hun toezicht hier naar moeten kijken. Marktpartijen zijn uitgenodigd om tot uiterlijk 11 oktober 2013 hun reactie op deze consultatie in te dienen bij zowel CPSS als IOSCO. Na de consultatieperiode zullen CPSS en IOSCO een definitieve versie van het rapport, rekening houdend met de ontvangen opmerkingen, publiceren.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel