Terug

Let op, de ene obligatie is de andere niet

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

handje

Obligaties worden nog vaak gezien als minder risicovol dan aandelen. Maar sommige beleggingen in obligaties kennen meer risico dan op het eerste gezicht het geval lijkt te zijn. Beleggers worden steeds vaker benaderd voor allerhande investeringen in obligaties met grote risico’s. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceert daarom informatie voor (particuliere) beleggers om iedereen die overweegt geld op deze manier te investeren hiervoor te waarschuwen.

In 2012 wees de AFM al op risicovolle vastgoedobligaties. Andere voorbeelden van risicovolle obligaties zijn obligaties waarmee de opbrengst wordt belegd in zonnepanelen, boskavels, landbouwgrond, aandelen of midden- en kleinbedrijf (MKB). De opbrengsten van deze beleggingen worden gebruikt om de obligaties af te lossen. Daarnaast is er bij deze beleggingen vaak sprake van beperkt eigen vermogen van de uitgevende onderneming. Hierdoor lopen beleggers een groter risico om bij een faillissement hun geld kwijt te raken.

De AFM doet op dit moment onderzoek naar deze categorie obligaties. Aandachtspunten zijn onder meer de veiligheid van het product, de transparantie over risico’s en het gebruik van uitzonderingen en vrijstellingen om onder toezicht uit te komen. Afhankelijk van de uitkomsten zal de AFM maatregelen nemen.

Hoe herken je een risicovolle belegging in obligaties?

Overweeg je te beleggen in obligaties of beleg je al in obligaties? Let dan in ieder geval op de volgende zaken:

  • Een complexe (juridische) structuur: hierdoor is het voor beleggers vaak onduidelijk welke zekerheden en rechten zij nu eigenlijk hebben.

  • Hoge kosten en fees: Veel risicovolle obligaties kenmerken zich door hoge initiële kosten die in veel gevallen ten gunste van de initiatiefnemer komen. Daarnaast ontvangt de initiatiefnemer een doorlopende vergoeding die veelal vast is en die niet in relatie staat tot de beleggingsresultaten. In een aantal gevallen zijn deze doorlopende kosten relatief hoog. Door de kosten op deze wijze te structureren is het risico van de initiatiefnemer zelf beperkt.

  • Risicoprofiel: uitgevende ondernemingen van risicovolle obligaties hebben vaak weinig tot geen eigen vermogen. Dit verhoogt de risico’s voor beleggers bij een faillissement.

  • Schijnzekerheden: vaak bieden aanbieders van obligaties hoge gegarandeerde rendementen. Het is echter onzeker of ze de garanties die ze verstrekken ook kunnen blijven betalen. Ook wordt de onderliggende waarde zoals vastgoed, het MKB of zonne-energie, vaak ten onrechte gepresenteerd als zekerheid.

Een goedgekeurd prospectus is geen keurmerk

Voor sommige van deze obligaties is een prospectus opgesteld dat is goedgekeurd door de AFM. Als je dit ziet staan in advertenties kan de indruk bestaan dat een goedgekeurd prospectus volledige zekerheid biedt. Een goedgekeurd prospectus zegt echter niets over de betrouwbaarheid van een aanbieder. Ook is het geen garantie dat de beloofde rendementen daadwerkelijk worden behaald.

De AFM kan volgens de wet alleen op volledigheid, consistentie en begrijpelijkheid van het prospectus controleren.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel